Wikia


Balosar (Planeet)
Balosar Planeet
Astrografisch
Regio:

Core Worlds

Stelsel:

Balosar System

Fysisch
Atmosfeer:

Sterk vervuild

Zwaartekracht:

Standaard

Terrein:

Vervuild

Maatschappelijk
Inheems:

Balosar
Balo Mushroom

Taal:

Balosur

Affiliatie:

Galactic Republic

Balosar was een planeet in de Core Worlds en de thuisplaneet van de Balosar.

Ligging & LevenEdit

Balosar lag in de Core Worlds vrij dicht tegen de grens van de Deep Core. De planeet lag ten zuidoosten van Coruscant.

Niet alleen was de planeet Balosar zeer sterk vervuild, de planeet had ook sterk te lijden onder misdaad en corruptie. Bedrijven kochten vaak Balosar politici om zodat zij fabrieken konden neerzetten en onderbetaalde arbeiders tewerkstellen. Deze fabrieken bezetten de planeet waardoor er een enorme vervuiling ontstond. Verschillende humanitaire organisaties kozen Balosar uit als werkplaats maar stootten vaak op verzet van de Balosar overheid.

De corrupte regering was verbonden met de handel in Death Sticks. Het belangrijkste ingrediënt was het Ixetal Cilona dat werd gehaald uit de Balo Mushroom die op Balosar werden gekweekt in grote ondergrondse kwekerijen. Het gebruik en de productie van de Death Sticks droeg ook bij tot de vervuiling van hun wereld. De Balosars waren wel beschermd tegen het gif van de drug maar niet tegen de verslaving ervan.

Balosars werden vaak bestempeld als zwak en egoïstisch maar deze kenmerken waren een gevolg van hun leven op Balosar. Vele Balosars verlieten daarom hun planeet in de hoop om elders een ander en beter leven te starten. Balosars die een degelijke opleiding wilden volgen, moesten ook hun planeet verlaten omdat de corrupte overheid het onderwijssysteem volledig verwaarloosde.

GeschiedenisEdit

Balosar werd tussen 20.000 BBY en 15.000 BBY ontdekt. Omwille van de centrale positie van de planeet bleef Balosar gespaard van de grootste conflicten in het universum.

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.