Wikia


Battle of Raquish
Conflict:

Andoan Wars

Datum:

39 BBY

Locatie:

Raquish

Uitkomst:

Treaty of Raquish
Vijandigheid ten opzichte van de Republic breidt uit naar Ando

Partijen

Ando
Spiverelda

Andoan Free Colonies

Aanvoerders

TrenchDe Battle of Raquish was de laatste veldslag in de Andoan Wars, enkele decennia voor de start van de Clone Wars.

SpecificatiesEdit

Na verschillende veldslagen tussen de Aqualish van Ando en hun bondgenoten, waaronder de Harch enerzijds en de Andoan Free Colonies anderzijds vond bij Raquish de beslissende veldslag plaats. Maar de vuurkracht die werd gebruikt tijdens dit gevecht door de Aqualish onder leiding van Trench kreeg een zure nasmaak.

De Republic vond dit zorgwekkend en greep in. De Andoan Free Colonies werden gespaard van een sanctie, maar Ando werd gedemilitariseerd. Een gevolg was dat de Treaty of Raquish werd ondertekend en dat geen van beide kampen (Ando en de Free Colonies) elkaar nog mocht aanvallen in de toekomst. Dat zorgde op zijn beurt er weer voor dat de gevoelens ten op zichte van de Republic op Ando alsmaar grauwer en grauwer werden.

De Raquish Thoroughfare in Quantill City was vermoedelijk naar de veldslag of de planeet genoemd.

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.