Star Wars Wiki
Advertisement
Besalisk
Besalisk.jpg
Biologie
Uitspraak:

Bĕs’-ä-lĭsk

Indeling:

Intelligent

Classificatie:

Vogels

Lengte:

1,80 meter

Levensduur:

> 75 jaar

Ademhaling:

Zuurstof

Herkomst
Thuisplaneet:

Ojom

Taal:

Besalisk

Schrift:

Besalisk

Besalisk

Dexter Jettster

De Besalisk was een species van intelligente vogels afkomstig van Ojom. Besalisks waren te herkennen aan hun meerdere armen.

Fysiologie[]

Besalisks hadden een vrij gezet lichaam met meerdere armen. Ze hadden een benige kam op hun hoofd en een zeer brede mond waaronder een luchtzak hing.

Mannelijke Besalisks hadden vier armen maar vrouwelijke Besalisks konden zelfs acht armen hebben. Toch hadden ze slechts één hand waarmee ze zo goed als alle handelingen deden, net zoals mensen rechts- of linkshandig waren. De hersenen van de Besalisk konden een meer ingewikkelde coördinatie niet aan. Besalisks konden uiteraard werktuigen hanteren met elk hand maar meer dan vier armen konden ze tegelijkertijd niet coördineren. Vrouwelijke Besalisks moesten dus bijvoorbeeld vier armen één taak laten uitvoeren en vier andere armen een andere taak. In gevechten konden Besalisks meerdere wapens hanteren maar meestal beperkten ze dit tot een tweetal die ze goed konden gebruiken.

Onder hun kin hadden Besalisks een huidzak hangen. Omdat Besalisks vrij gezet waren, dachten andere species dat ze gulzigaards waren. Dat was echter een gevolg van het koude klimaat op Ojom waar de Besalisks wekenlang hun eten konden stockeren. Besalisks zweetten ook veelvuldig waardoor men dacht dat ze nerveus of zwak van gezondheid waren.

Cultuur[]

Gedrag[]

Besalisks waren vreedzaam en haalden hun motivatie en energie uit zelfgenoegzaamheid. Hoewel ze betrokken werden met de onderwereld, bleven de meeste Besalisk op het rechte pad. Besalisks waren grappige, sluwe en sociale wezens. Ze konden sterke en blijvende vriendschappen vormen indien ze iemand vertrouwden. Besalisks pasten zich snel aan, ook al hadden ze geen technologie van zichzelf. Besalisks stonden ook bekend als dromers die gevaren niet vreesden. Veel Besalisks die Ojom hadden verlaten, waren op één of andere manier gelinkt met criminaliteit, al beseften ze niet altijd de draagkracht van hun acties. Besalisks die in de onderwereld terechtkwamen, namen hun job niet altijd ernstig en trokken soms gewoon verder. Dit zorgde uiteraard door Death Marks op het hoofd van vele Besalisks.

Besalisks waren eveneens sociaal en converseerden graag met andere species. Ze waren erg goed in observatie en konden kleine details waarnemen. In combinatie met hun praatziekte, waren Besalisks uitstekende spionnen of informatiebronnen.

Leven[]

Besalisks waren monogaam en bleven heel hun leven bij dezelfde partner. Dit zorgde soms voor vechtpartijen tussen de vrouwen die de mannen uitkozen. Deze zoektocht kon het hele jaar duren maar elke gemeenschap hield speciale evenementen tijdens het warme seizoen om partners te koppelen.

De eieren van de Besalisk kwamen uit tijdens het warme seizoen. Een vrouwelijke Besalisk legde meestal twee eieren. Daarna nam de mannelijke Besalisks deze eieren onder de huid van zijn buik zodat ze warm bleven. Tijdens die periode keerden de vrouwen huiswaarts en gingen ze werken. De Besalisks leefden in gemeenschappen in de gletsjers van Ojom. Hun groepen bestonden uit minstens 1000 leden en werden geleid door een verkozen leider die ook als rechter fungeerde. Indien groepen te groot werden, stelden sommige leiders van families voor om te vertrekken en elders een groep op te starten.

Buiten hun verkozen leider en rechter hadden de Besalisks geen echte regering en werden ze nooit vertegenwoordigd in de Galactic Senate. Ze verkozen autonomie en lieten anderen zich bezighouden met politiek.

Op Ojom werd al het verkeer geregeld via ruimtestations waar buitenstaanders meer welkom waren dan op de planeet. Het grootste deel van de Besalisk economie speelde zich op deze stations af, ook al was er veel criminaliteit.

Geschiedenis[]

Hoewel velen dachten dat Besalisks reptielen waren, bleken de voorouders van de Besalisks vogels te zijn.

Tijdens de Clone Wars was Xerius Ugg een CIS Commander op Kiros. De Besalisks verkozen altijd om neutraal te blijven en autonoom maar tijdens het Empire werd er gedreigd met slavernij. Om dit lot te voorkomen, vroegen de Besalisk hulp aan criminele organisaties waardoor deze groepen Besalisks in de schulden kwamen te zetten, zeker ten opzichte van de Hutts.

Ook in de ruimtestations werd criminaliteit schering en inslag, al waren dit meestal andere species die er hun slag thuis haalden.

Bekende Besalisks[]

Verschijning[]

Bron[]

Wiki.png
Yodapedia heeft 7 afbeeldingen gerelateerd aan Besalisk.
Advertisement