Wikia


Black Talon
Black Talon
Specificaties
Model:

Gage-class Transport

Fabrikant:

Kuat Drive Yards?

Kleur:

Grijs

Affiliaties
Eigenaar:

Revinal Orzik

Affiliatie:

Sith Empire

De Black Talon was een Gage-class Transport schip en was tijdens de Cold War in dienst van het Sith Empire. Het schip was vooral bedoeld als transport schip om voorwerpen, troepen en personen over te zetten van de Imperial Fleet naar Dromund Kaas.

In 3.643 BBY stond de Black Talon onder leiding van Revinal Orzik, en kwam een team van Sith en Imperial Agents aan boord van de Black Talon. Toen er een oproep van Grand Moff Rycus Kilran binnenkwam om de Brentaal Star te enteren vanwege de belangrijke persoon die op dat schip zat met de codenaam The General, weigerde Orzik hieraan mee te werken, waarop hij gedood werd. Hierna nam Lieutenant Sylas de leiding over en het team enterde de Brentaal Star, waar ze The General wisten te doden. Toen wisten ze te vluchten, voordat er eventuele versterkingen van de Republic aankwamen en zo kwamen ze aan op Dromund Kaas.

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.