Wikia


Blaster Cannon

Blaster Cannon

Een Blaster Cannon was een soort energiewapen dat werd gebruikt door ruimteschepen maar ook door atmosferische voertuigen en zelfs door personen.

SpecificatiesEdit

Een Blaster Cannon was een destructief wapen dat erg veel schade kon aanrichten. Toch waren Blaster Cannons minder sterk dan Laser Cannons. Daarom dat ook vaak atmosferische voertuigen met Blaster Cannons waren uitgerust. Zelfs troepen konden bewapend zijn met een draagbaar model. Blaster Cannons droegen meestal verschillende modi zodat de kracht van het wapen kon aangepast worden.

Er bestonden tal van variaties van Blaster Cannons, zoals Light Blaster Cannons, Heavy Blaster Cannons, Twin Blaster Cannons of Double Blaster Cannons. Dit had vaak te maken met de sterkte en de hoeveelheid wapens.

Een Repeating Blaster was een Blasterwapen dat een tussenschakel was tussen het Blaster Rifle en het Blaster Cannon.

VerschijningEdit

BronEdit

In andere talen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.