Wikia


De Boosahn Keeraw was de traditionele wijze van de krijger van de Lasat. Een van de regels was dat een Lasat zijn of haar wapen schonk aan de krijger die hem of haar op een eervolle manier had verslagen. Op die manier kreeg Agent Kallus zijn Bo-Rifle van een Lasat-krijger.

VerschijningEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.