Wikia


Broken Horn
Organisatie
Type:

Misdaadorganisatie

Leiding:

Cikatro Vizago

Vestiging:

Lothal

Broken Horn was de naam van de grootste misdaadorganisatie op de planeet Lothal rond 5 BBY. De leider was de Devaronian Cikatro Vizago. Vizago onderhandelde regelmatig met de rebellencellen op Lothal. In ruil voor klusjes gaf hij hen informatie of gestolen goederen van het Empire. De specialiteit van zijn organisatie was handelen in gestolen goederen van het Empire en andere items verhandelen op de zwarte markt. De Broken Horn omspande verschillende stelsels, maar de thuisbasis was Lothal. De Broken Horn was de naam van het belangrijkste transportschip van de organisatie.

VerschijningEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.