Wikia


Bureau of Ships and Services
BoSS
Organisatie
Type:

Agentschap

Vestiging:

Coruscant
Nimban

Producten:

Gegevens

Geschiedenis
Oprichting:

+/- 18.000 BBY

Affiliatie:

Galactic Republic
Galactic Empire

Quote: "The Bureau of Ships and Services is one of the oldest institutions in the Galaxy."
-- Platt Okeefe

Het Bureau of Ships and Services, beter bekend als BoSS, was een zeer machtig agentschap dat instond voor alle technische informatie over alle schepen in het universum.

SpecificatiesEdit

Sinds 18.000 BBY was het BoSS actief in de meeste grote spaceports. Het BoSS was neutraal en had een resem aan eigen tradities, wetten, regels, jargon en overtredingen. Het Nimbanel species was één van de belangrijkste vertegenwoordigers van het BoSS dankzij de invloed van de Hutts. De Krovalis Clan was de leidinggevende Nimbanel clan in het BoSS. Het BoSS kon zijn macht doorheen de eeuwen bewaren omdat ten eerste alle data in ontcijferbare codes waren ondergebracht en totaal onbruikbaar voor wie de BoSS onderrichtingen niet kende. Ten tweede was de neutraliteit cruciaal om te blijven bestaan. Om het even wie aan de macht was, het BoSS werd aanvaard.

Het BoSS bezat rapporten en statistieken over alle registraties, certificaten, toelatingen voor wapens en bescherming in verband met schepen. Ze bezaten eveneens astrografische informatie over de routes die schepen aflegden. Het BoSS zorgde voor de opvolging en aanpassingen van deze documenten, zoals de overdracht van een schip naar een andere eigenaar of bepaalde geweldplegingen waarvoor kapiteins stonden geregistreerd. Het BoSS vervulde een hele hoop bureauwerk waarvan andere instanties eigenlijk opgelucht waren dat ze deze niet langer moesten verwerken. Het BoSS was ook verantwoordelijk voor het geven van een unieke Transponder Code aan elk schip.

WerkwijzeEdit

Wanneer een schip werd geregistreerd, werd er een BoSS Datapad uitgedeeld. Dit Datapad moest worden afgegeven bij elke controle door een instantie, zoals de douane of de politie. Indien men dit datapad niet kon voorleggen, kon men zich aan zeer zware straffen verwachten. Inbreken in BoSS databanken of info van het BoSS vervalsen, was niet makkelijk en was enkel voorbehouden voor de allerbeste vervalsers. Spacers kregen hun documenten van BoSS kantoren in het universum. Elke registratie of aanpassing moest in principe worden doorgegeven aan het BoSS of het BoSS kwam het zelf op één of andere manier wel te weten. Er gingen geruchten de ronde over het feit dat het BoSS data zou doorspelen aan het Empire en aan Bounty Hunters. De BoSS informatie werd doorgestuurd naar tal van klanten en de snelheid ervan hing af van hoeveel lidgeld er werd betaald.

Het Empire betaalde het BoSS een enorme som om van hun informatie gebruik te kunnen gebruiken. Het BoSS stuurde zelfs Shuttles naar Coruscant waar de codes werden vertaald naar bruikbare codes voor het Empire. Ook de Rebel Alliance kocht echter info van het BoSS, dus het agentschap stond niet per se vijandig tegenover de Alliance.

Het BoSS stuurde agenten op pad om schepen op te sporen die probeerden te ontsnappen aan BoSS regulaties. Deze agenten gebruikten enkel geweld in nood en wilden vooral info verzamelen. Deze agenten, genaamd Gatherers, droegen geen uniformen en waren daarom zeer moeilijk op te merken aangezien het BoSS talloze species in dienst had.

BronEdit

In andere talen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.