Wikia


Op Yodapedia maken we geen dubbele pagina's voor Canon en Legends artikelen, zoals op sommige andere Star Wars wikis wel gedaan wordt. Wij hanteren de onderstaande methode om met Canon/Legends om te gaan. Let wel, momenteel zijn nog veel artikelen niet ge-update om dit onderscheid te maken. Mocht je een dergelijk artikel tegenkomen, mag je deze aanpassen, vlaggen met het Sjabloon:Onderzoek, of een opmerking plaatsen op de desbetreffende "Talk" pagina.

  • Artikelen over onderwerpen waar voor in zowel Canon als Legends bronnen conflicterende informatie te vinden is, worden in eerste instantie gebaseerd op de Canon elementen, welke de meest recente zijn. Voor personages zoals bijvoorbeeld Luke Skywalker, heeft de verhaallijn uit de nieuwe trilogie voorrang. Alle elementen die afkomstig zijn uit bronnen die niet meer stroken met de huidige achtergrond van Luke Skywalker, zoals de verhalen uit bijvoorbeeld de New Jedi Order boeken, kunnen worden toegevoegd aan het einde van een artikel. Dit dient bij voorkeur te gebeuren vóór de "Achter de Schermen" en "Bronnen" secties van het artikel. Het Sjabloon:Legends kan onder deze subkop geplaatst worden ter verduidelijking.
  • Artikelen over onderwerpen uit de voormalige Expanded Universe, die géén conflicten hebben met het huidige Canon materiaal, mogen blijven bestaan als volwaardige artikelen, zonder dat daarbij expliciet nadruk gelegd hoeft te worden op het feit dat het Legends bronnen omvat. Dat laatste zou impliciet opgemaakt kunnen worden uit de bronnenlijst. Dit kan gaan om zaken als bijvoorbeeld personages uit de Knights of the Old Republic games. Wanneer nieuwe bronnen in het Canon uitkomen die een direct conflict veroorzaken, kunnen deze artikelen naar de "Legends" status gezet worden (zie volgende punt).
  • Artikelen over onderwerpen uit de voormalige Expanded Universe, die conflicterend zijn aan de huidige nieuwe Canon bronnen, mogen blijven bestaan als volwaardige artikelen, maar dan wel onder de "Legends" banner. Dit wordt gedaan door boven aan de pagina het Sjabloon:Legends toe te voegen. Voorbeelden van dergelijke artikelen zijn personages of gebeurtenissen uit de boeken die door de nieuwe trilogie niet meer geldig zijn, zoals Galen Marek of Madurrin. Toevoeging van deze banner aan een artikel, zorgt er voor dat deze direct worden opgenomen in de Categorie:Legends, dus dat hoeft niet handmatig gedaan te worden.

Onderstaande banner wordt toegevoegd aan artikelen door middel van Sjabloon:Legends.

Legends
LegendsBanner

Dit artikel, of een onderdeel van dit artikel, is gebaseerd op materiaal uit de zogenaamde Star Wars Legends. De inhoud sluit niet aan op het huidige canon. Mogelijk bevat dit artikel daarom uitspraken die in strijd zijn met de inhoud van andere artikelen. Lees ons beleid voor meer informatie.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.