Wikia


Hier staan de gasreuzen. Deze planeten hadden door gebrek aan een vast oppervlakte zelden zelf leven, maar er draaiden vaak manen om die wel leven bevatten.

All items (10)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.