Wikia


Ch'hala Tree

Ch'hala Tree

De Ch'hala Tree was een boomsoort, die groeide op Cularin.

SpecificatiesEdit

De Ch'hala Tree was een mooie boomsoort en speelde een grote rol in de religie van de Tarasin. Zij claimden dat deze bomen niet afkomstig waren van Cularin, maar dit feit werd niet als geloofwaardig beschouwd. Het Cularin Compact besliste in 154 BB om geen bomen meer te vellen, tenzij ze op een natuurlijke wijze waren overleden. De wortels van deze bomen werden in thee gedaan. Er werd gezegd dat alle Ch'hala Trees op Cularin met elkaar verbonden waren en zo een enorme boom vormden.

De Ch'hala Tree was veelvuldig aanwezig in tuinen op Coruscant en was een van Palpatine's favoriete planten. Vreemd genoeg waren de pigmenten in de schors van de boom onderhevig aan geluidsgolven en daarom veranderde de schors van kleur als respons op dit geluid.

Palpatine schonk Shaak Ti Ch'hala Trees als eerbetoon voor haar daden tijdens de Clone Wars. De Togruta Jedi Master plaatste de bomen in de Jedi Temple. Tijdens de New Order liet Palpatine een reeks van deze bomen in het Imperial Palace plaatsen, met name in de Grand Corridor. Niemand vermoedde dat deze bomen een onderdeel waren van een netwerk van informatie, genaamd Delta Source, dat Palpatine gebruikte om vriend en vijand mee te bespioneren.

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.