Wikia


Chalactan

Chalactan Adept Depa Billaba

De Chalactans van de planeet Chalacta hingen een religie aan die bekend stond als de Chalactan Adepts. De Adepts geloofden dat de natuurwetten die de basis vormde van het universum ook de levens regeerden van de mensen die in het universum woonden. De lessen en training die de Adepts volgden zorgden ervoor dat ze onaantastbaar waren voor mentale manipulatie en martelingen.

De Chalactan Adepts waren een filosofische orde, geleid door de Convocation of Adepts. In de Convocation zaten de leden die verlichting hadden gevonden. Zij kozen ook nieuwe personen die in de kringen werden opgenomen.

Het ultieme doel van elke Adept was het vinden van verlichting. De Chalactan Enlightement, de verlichting was het hoogst haalbare spirituele niveau voor een Chalactan, de verlichting werd gesymboliseerd door een teken dat de "Uncloseable Eye", het onsluitbare oog, werd genoemd.

Wanneer een Chalactan tot de Adepts toetrad, werd een kleine gouden kraal op het voorhoofd gebracht, tussen de ogen van de drager. Dit symboliseerde de "zoeker", en was het Lesser Mark. Bij het bereiken van de verlichting werd een grotere versie van het teken, genaamd de Greater Mark of Illumination permanent gefixeerd in de schedel van de persoon, boven het kleinere teken.

Mogelijk waren de Adepts verbonden aan de op Chalacta te vinden Temple of Illumination

VerschijningEdit

BronEdit

In andere talen
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.