Star Wars Wiki
Advertisement
Mon Mothma

Mon Mothma als Chief of State

De Chief of State van de Rebel Alliance was het staatshoofd van de organisatie, zowel in militaire als civiele zaken. Mon Mothma was de enige Chief of State die de Rebel Alliance ooit gekend heeft.

Specificaties[]

De Chief of State was eigenlijk een verkozen dictator in de Rebel Alliance. Mon Mothma had quasi onbeperkte macht over de burgersectie van de Rebel Alliance. Tijdens haar termijn van twee jaar konden haar beslissingen enkel worden tegengehouden indien twee derde van de Rebel Alliance Advisory Council tegenstemde. Indien dat gebeurde, moest ze meteen aftreden. Elke Rebel Alliance Allied Command had een stem in de verkiezingen voor de Chief of State.

Volgens de Corellian Treaty moest de positie worden afgeschaft van zodra de Emperor was gedood of een stap opzij zette. De Advisory Council moest de uitvoerende macht grijpen en dan zou een Constitutional Convention tussenbeide komen om de Second Galactic Republic te vormen.

Mon Mothma geloofde dat de burgersectie van de Alliance vooral bedoeld was om de militaire acties te ondersteunen. Tijdens haar bestuur vroeg ze om alle inspanningen te verplaatsen bij de Allied Commands naar ondersteuning, onderhoud en bevoorrading van de burgeroorlog. De Chief of State was verantwoordelijk voor de militaire strategie, het inzetten van legers en hun functionaliteit. De Chief of State was ook de verantwoordelijke voor de relaties met non-Allied Commands en moest optreden als een rechter in geval van een dispuut tussen verschillende besturen.

Ten slotte was de Chief of State verantwoordelijk voor elk individu dat te maken had met de Rebel Alliance. Volgens de Corellian Treaty moest de Chief of State alle middelen die niet naar de burgeroorlog gingen, worden verdeeld naar de slachtoffers van de strijd. Helaas waren de middelen van de Alliance te beperkt en investeerden ze al hun middelen in de burgeroorlog.

De grote macht van de Chief of State was de voornaamste reden waarom Garm Bel Iblis de Rebel Alliance verliet. Hij vreesde dat Mon Mothma een tweede Palpatine zou worden en richtte zijn eigen militie op.

Bron[]

Advertisement