Star Wars Wiki
Advertisement
Clone 99
Clone 99.png
Uiterlijke kenmerken
Species:

Mens (Clone)

Geslacht:

Man

Lengte:

1.68 meter

Oogkleur:

Bruin

Biografie
Geboren:

32 BBY

Thuiswereld:

Kamino

Overleden:

22 BBY

Bijnaam:

99

Functie:

Clone Reject

Wapen:

DC-15 Blaster Rifle

Affiliatie:

Galactic Republic

Clone 99

Quote: "Send them down for maintenance duty with 99 and the other rejects."
-- Bric

Clone 99 was de bijnaam van een Clone Trooper die genetisch misvormd was en die op Kamino werkte in onderhoud en als klusjesman.

Biografie[]

Clone 99 had geen haar, had een bochel op zijn rug en zijn ledematen stonden scheef geplaatst op zijn lichaam. Omwille van zijn fysieke misvormingen moest 99 onderhoudswerk verrichten op Kamino. Hierdoor kende hij de faciliteiten op Kamino uit het hoofd. Hoewel Clone 99 niet als een volwaardige Clone werd beschouwd, bezat hij dezelfde moed en strijdlust als de andere Clones. Clone 99 kende alle Clone Cadets met naam en herinnerde hen wanneer ze terugkeerden naar Kamino. Clone 99 besefte wat zijn zijn taak was en voerde die uit zonder te mopperen. Hij wist dat hij daardoor zijn Clone-broeders zou helpen.

Ook met Domino Squad had Clone 99 een goede relatie. Toen de Clone Cadets het moeilijk hadden, probeerde hij hen duidelijk te maken dat teamgeest het belangrijkste was. Toen Hevy, de 'leider' van de groep, dreigde om zijn team te verlaten, kon Clone 99 hem overhalen om dat niet te doen. Toen Domino slaagde in hun opdracht, kreeg Clone 99 van Hevy zijn medaille van Clone Trooper. Hevy realiseerde zich dat Clone 99 een volwaardige broeder was.

Clone 99 bleef op Kamino onderhoud uitvoeren en wapens en ander materiaal bezorgen waar nodig. Toen Kamino aangevallen zou worden, ontmoette Clone 99 Echo en Fives. Hij vroeg hoe het was gesteld met Hevy, maar de voormalige leden van Domino Squad moesten helaas melden dat Hevy zichzelf had opgeofferd op de Rishi Moon Listening Post. Ook de andere leden, Cutup en Droidbait, hadden het niet gehaald.

Clone 99 wilde zich bewijzen tijdens de Battle of Kamino en droeg nieuwe wapens en ammunitie naar Fives en Echo. Toen ze later het gezelschap kregen van Rex, Cody en enkele Clone Cadets zorgde Clone 99 nog steeds voor extra wapens en granaten. De Clones wachtten de Battle Droids op in de barakken van de Troopers, maar stilaan raakte de ammunitie op. Clone 99 wilde nieuwe granaten gaan halen, maar werd uiteindelijk neergeschoten door de Battle Droids.

Achteraf eerden de andere Clones 99 en ze beseften dat hij eigenlijk even dapper als de andere Clones was geweest.

Verschijningen[]

Bron[]

Advertisement