Star Wars Wiki

CoCo Town District

Dex’ Diner advertentie

Het Collective Commerce District – beter bekend als CoCo Town – was een district op Coruscant ten tijde van de Clone Wars.

Specificaties[]

CoCo Town ontstond nadat talloze immigranten zich hadden gevestigd en elkaar ondersteunden met het oprichten van nieuwe zaken en firma’s. Het was een district dat behoorlijk hoog in de horizontale bouwlaag van Coruscant lag. Coco Town had een eigen plaatselijke editie van het HoloNet News.

De regio was de plaats van exclusieve winkels, restaurants en eethuizen. Zowel de rijke bevolking als de armere burgers van Coruscant kwamen eten in deze eethuizen die betaalbaar waren. Bekende gebouwen waren Dex's Diner, CoCo Penitentiary, CoCo District Theatre, Pom Plaza, Pets' "N" Pieces, Bithuband en een archief van het Galactic Museum. Veel minder officiële etablissementen beschikten trouwens over Repulsorlifts waardoor ze zich snel konden verplaatsen indien nodig voor het CoCo District Constabulary.

Net voor de Clone Wars ontstond er een vuilnisophaaldienstcrisis, waardoor er enorme hopen vuil bleven liggen in de straten. Skyroute D25D, die CoCo verbond met Boribos Prefecture en het Hirkenglade Prefecture, moest worden omgeleid langs Kansen Entrance en Trotus Exit. Rond diezelfde periode ontsnapten de gevangenen Achk Med-Beq en Dannl Faytonni uit de cellen van het Moderate Security Ward of the Coco Penitentiary.

De Parking Conservation Fund maakte zich voor de Clone Wars zorgen om de aantal beschikbare parkeerplaatsen in de regio.

Verschijning[]

Bron[]