Wikia


Commission for the Preservation of the New Order
COMPNOR
Organisatie
Type:

Populistische Organisatie

Oprichter:

Janus Greejatus
Crueya Vandorn
Ardus Kaine

Leiding:

Crueya Vandorn
Sate Pestage
Ishin-II-Raz

Vestiging:

Coruscant

Holding:

Galactic Empire

Onderdelen:

ISB

Producten:

Indoctrinatie

Geschiedenis
Oprichting:

19 BBY

Affiliatie:

Galactic Empire

COMPNOR Rally

De eerste COMPNOR samenkomst

De Commission for the Preservation of the New Order (COMPNOR) was een ideologische en maatschappelijke organisatie die onvoorwaardelijke trouw nastreefde ten opzichte van de New Order van Palpatine en deze ook indoctrineerde – soms op onmenselijke wijze – bij de gewone bevolking.

OntstaanEdit

COMPNOR werd in 19 BBY opgericht al veranderde COMPOR gewoon van naam. COMPOR was ontstaan als een ideologische organisatie waarvan Palpatine wel het nut zag. Crueya Vandron, één van Palpatine’s Advisors zag eveneens het nut van een populistische organisatie en zeker om deze om te bouwen tot een organisatie met militaire macht. Dankzij discrete fondsen groeide COMPNOR uit tot een enorm machtige organisatie in de New Order. Ook Janus Greejatus en Ardus Kaine waren betrokken bij de creatie van COMPNOR.

Palpatine en Vandron financierden en ondersteunden COMPNOR. Palpatine verkoos om zijn tegenstanders binnen de organisatie uit te sluiten met de zachte hand, zonder dat zij iets merkten van zijn betrokkenheid. Belangrijke leden werden verkozen in het Select Committee die COMPNOR zouden leiden. Vanaf dat moment was COMPNOR niet langer een ideologische organisatie maar een machtig instrument dat de levensvisie van de New Order indoctrineerde bij de gewone burger. Door de dalende macht van de Imperial Senate en de groeiende macht van de Moffs en Grand Moffs werd COMPNOR nog machtiger omdat zij deze Imperials steunden.

OrganisatieEdit

Select CommitteeEdit

Het Select Committee was het bestuursorgaan van COMPNOR. Deze raad bevatte niet altijd evenveel leden en sommige leden konden verkozen worden terwijl andere leden als eerbetoon in deze raad zetelden. Op het hoogtepunt bevatte deze raad maar liefst 125.000 leden.

SAGroupEdit

SAGroup was de grootste tak van COMPNOR en stond voor Sub-Adult Group. Deze tak was bedoeld om jongeren voor de New Order en COMPNOR te winnen. Daarom werd SAGroup ook minder betrokken in de minder mooie aspecten van COMPNOR. Er zouden twee triljoen leden zijn geweest van de SAGroup. De SAGroup telde nog verschillende onderverdelingen.

The Coalition for ProgressEdit

The Coalition for Progress was de centrale authoriteit die uitgegroeid was van een nietszeggende tak tot een informatiebron voor het ISB. Ook deze tak telde verschillende onderverdelingen.

The Coalition for ImprovementsEdit

Deze tak was eerst een commerciële instelling maar werd onder Palpatine tot COMPNOR gevoegd. De taak van deze organisatie was om systemen te verbeteren en aan te passen. Hetgeen in Improvements werd gedaan, was meestal zeer geheim voor de buitenwereld.

CompForceEdit

CompForce was de militaire tak van COMPNOR die werd opgesteld om Palpatine een extra leger te geven waarop hij altijd onvoorwaardelijk kon steunen. De gewone leden van het leger en de vloot, vonden dat leden van CompForce vaak voorrang kregen boven henzelf.

Imperial Security BureauEdit

Dit was de meest beruchte tak van COMPNOR. Het ISB was opgericht als een organisatie die de politieke situatie op de voet volgde en als tegenhanger voor Imperial Intelligence. Het ISB werd door de meest trouwe aanhangers van de New Order bemand. Het ISB was geen militaire organisatie maar een civiele organisatie. Een andere belangrijke taak van het ISB was om na te gaan of de leden van het Galactic Empire wel trouw waren aan de New Order. Leden van het ISB genoten veel respect omdat de organisatie zoveel macht had.

Achter de SchermenEdit

  • Onderdelen van COMPNOR – vooral SAGroup – vertonen treffende gelijkenissen met de Hitlerjugend.

VerschijningEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.