Star Wars Wiki
Advertisement
Legends.jpg
LegendsBanner.png

Dit artikel, of een onderdeel van dit artikel, is gebaseerd op materiaal uit de zogenaamde Star Wars Legends. De inhoud sluit niet aan op het huidige canon. Mogelijk bevat dit artikel daarom uitspraken die in strijd zijn met de inhoud van andere artikelen. Lees ons beleid voor meer informatie.

Cronal
Blackhole.jpg
Uiterlijke kenmerken
Species:

Mens

Geslacht:

Man

Lengte:

1,80 tot 3,00 meter (hologram)

Biografie
Bijnaam:

Blackhole
Lord Shadowspawn

Functie:

Director of Imperial Intelligence
Emperor's Hand

Vervoer:

Singularity

Affiliatie:

New Order

Loopbaan als Sith
Master:

Darth Sidious
Dathka Graush

Apprentice(s):

Jerec

Darth Vader & Blackhole

Blackhole

Quote: "They are going from planet to planet ... spreading their poison of revolt!"
-- Cronal

Cronal, ook bekend als Blackhole of Lord Shadowspawn was tijdens de Galactic Civil War een van de Emperor’s Hand en de Director of Imperial Intelligence.

Biografie[]

De oorsprong van Cronal was onbekend in de rangen van het Galactic Empire. Sommigen dachten dat hij een politieker was die door Palpatine werd opgeleid of een assistent was uit de Jedi Archives die naar de Dark Side was overgelopen. Cronal was echter een lid van de Sorcerers of Rhand, een Dark Side cult in de Nihil Retreat uit de Unknown Regions. Een van de gaves die men hem van kindsbeen leerde was Darksight. Deze gave bracht hem uiteindelijk naar Dromund Kaas waar hij de Prophets of the Dark Side vervoegde.

Tijdens zijn periode bij de Prophets kreeg Cronal een dochter genaamd Sariss. Zij wist niet dat Cronal haar vader was. Sariss, die werd mishandeld door de Prophets vermoedde dat iemand van hen haar vader was, maar ze had geen bewijzen. Cronal hielp ook met de opleiding van Jerec, een van de Imperial Inquisitori. Toen Cronal te machtig werd bevonden, haalde Darth Sidious hem weg uit de organisatie en promoveerde hem. Dit kwam Blackhole – de codenaam die hij aannam - niet slecht uit aangezien hij begon te vrezen dat de andere profeten zich tegen hem wilden keren. Zoals elke Emperor’s Hand was Blackhole dus vertrouwd met de Dark Side. Zijn specialiteit was echter niet geweld of de confrontatie, maar het inboezemen van angst en zijn Darksight gave. Paranoia was de brandstof van Blackhole’s invloed en macht. Blackhole werd Director of Imperial Intelligence en als Emperor’s Hand lange tijd een onbekende factor. Hij verscheen enkel als een holografische projectie die een zwarte vorm projecteerde. Niemand kon Blackhole beschrijven of zien hoe zijn ware gelaat eruitzag. Blackhole was zelfs meer teruggetrokken dan Palpatine en gebruikte voor al zijn activiteiten spionnen, handlangers, Droids en zijn speciale Shadow Troopers. Blackhole vertrouwde op technologie om zijn aanwezigheid te laten gelden.

Wanneer men hem zelden zag was Blackhole dus een abstract hologram dat tot drie meter groot reikte. De stem was onpersoonlijk en aangepast om onherkenbaar te zijn. Een onverklaarbare koude bleek gepaard te gaan met de verschijning van Blackhole, hoewel hier geen wetenschappelijke verklaring voor te vinden was.

Palpatine schonk Blackhole ongelimiteerde toegang tot het verboden HoloNet. Op deze manier had Blackhole rechtstreeks contact met alle schepen van het Empire. Zo kon hij verschijnen op alle schepen en zelfs op enkele burgerlijke netwerken. Toch greep Blackhole zelden rechtstreeks in. De dagelijkse werking van Imperial Intelligence liet hij blijven bestaan en in plaats daarvan concentreerde hij zich op de documenten waarbij een Dark Side visioen meer uitleg kon geven. Cronal was eveneens geschoold in Sith Alchemy waarmee hij de Dark Siders Pic en Gorc creëerde. Cronal was ook werkzaam onder Palpatine om de kloof tussen de Force en technologie te overbruggen. De rollen van Belia Darzu speelden een belangrijke rol in Cronals onderzoek.

Bij de Imperial Intelligence kreeg Blackhole de Singularity als zijn eigen Star Destroyers en de Shadow Troopers en het 123rd Nightstalker Group waren tot zijn beschikking om te gebruiken. In 1 ABY leidde een opdracht hem naar Vorzyd V. Darth Vader ging akkoord met Blackhole’s plan om de Rebel Alliance proberen te beletten om invloed te krijgen op de planeet die veel van de gokwinsten afstond aan het Empire. Luke Skywalker en Leia Organa konden echter uit Blackhole’s klauwen ontkomen en de lucratieve transactie voor de Alliance in ontvangst nemen.

Na een missie om een grote lading Ryll in beslag te nemen, verdween Blackhole volledig uit beeld en werd hij verbannen naar de Outer Rim. De verbanning was Cronals eigen idee zodat hij Imperial Intelligence aan Ysanne Isard kon overlaten en zich toespitsen op Sith teksten.

Net na de dood van Palpatine keerde Cronal terug om met Sate Pestage de Church of the Dark Side op te richten, een valse versie van de Prophets of the Dark Side. Als Lord Shadowspawn spande hij later een campagne aan als een van de talloze fractieleiders van het verdeelde Empire. Luke Skywalker doodde Cronal vermoedelijk in de Battle of Mindor.

Bron[]

Advertisement