Darth Sidious.jpg
Palpatine

Quote: "Because I have no intention of dying, I do not feel any compulsion to create some work of art to survive me. However, I am not so selfish that I am unwilling to share my various thoughts and experiences regarding the dark side."
-- Palpatine

De Dark Side Compendium was bedoeld als het meesterwerk van Palpatine over alles wat maar te maken had met de Dark Side van de Force. Kort nadat hij zichzelf tot Emperor van het Galactic Empire had benoemd, begon hij met het schrijven van zijn boeken. Oorspronkelijk had Palpatine de intentie om de Compendium op te bouwen uit honderden boeken. Toen hij, tegen zijn eigen verwachting in, stierf in 4 ABY had hij er echter maar twee afgerond. Een derde boek bestond als een onafgerond manuscript.

Volume 1: The Book of Anger

Quote: "I have learned that Anger and Will, joined together, are the greatest Power. I have learned to meditate Anger and Will with clarity and precision, and I have learned to open the hidden reservoirs of Dark Side Power."
-- Palpatine

Het Book of Anger was het eerste deel van de Compendium. Het ging over de overgave aan de Dark Side en over het gebruiken van de Force voor destructieve doeleinden. Palpatine beschreef zijn visie van de Force, en technieken om woede efficient te kanaliseren. Ook Palpatine's krachtigste techniek kwam ter sprake; de Force Storms.

Volume 2: The Weakness of Inferiors

Quote: "The Force is the ultimate means to gain authority over the weak. The weak do not understand the Force."
-- Palpatine

De Weakness of Inferiors was het tweede deel in de Compendium. Het ging over de geheimen om de "zwakkeren" te overheersen zonder geweld te hoeven gebruiken. Er werden technieken in beschreven om de zwakkeren te beïnvloeden door tactisch gebruik van de Force, om een gevoel van angst en ontzag te kweken. Alle inhoud was door Palpatine opgesteld uit eigen ervaringen. De vier hoofdaspecten van het boek waren:

  • All power comes from outside the weak.
  • The face of authority.
  • The law of fear.
  • The weak do not understand the Force.

Volume 3: The Creation of Monsters

Anakin Skywalker.jpg
De schepping van een monster...

Quote: "Although the Force can be used to create terrifying illusions, it is sometimes more satisfying to creat actual creatures that are willing and eager to shred and devour one's enemies on command."
-- Palpatine

De Creation of Monsters was het derde deel van de Compendium. Het ging over de beheersing en toepassing van de Sith Alchemy technieken. Ten tijde van Palpatine's dood was het boek nog niet af, maar bestond als een bijna-compleet manuscript. Palpatine vertelde ook met veel genoegen hoe hij Anakin Skywalker van een levendige jongeman in de "grootste Jedi-moordenaar ooit" had veranderd.

Bron

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.