Wikia


Deneba
Deneba
Astrografisch
Regio:

Mid Rim

Sector:

Maerdocian Sector

Stelsel:

Deneba System

Fysisch
Terrein:

Woestijnen
Bergen

Maatschappelijk
Bezienswaardig:

Mount Meru
Meru Spaceport

Affiliatie:

Galactic Republic

Deneba was een woestijnplaneet in de Mid Rim die een rol speelde in de Great Sith War.

Ligging & GeschiedenisEdit

Deneba lag in het oosten van de Mid Rim op de Gamor Run, niet ver van Bothan Space. De planeet werd bekend door de Conclave on Deneba dat in 3.997 BBY er werd gehouden door de Jedi Order. Deze grote bijeenkomst was ingeroepen om de dreiging van de Dark Side te beantwoorden. Maar op Mount Meru werd het conclaaf gewelddadig gestoord door een massale aanval van Krath War Droids. Jedi Master Arca Jeth sneuvelde tijdens deze aanval.

Deneba was ook de planeet waar smokkelaar Lo Khan zijn lijfwacht Luwingo ontmoette.

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.