Wikia


Dim-U
Dim-U
Organisatie
Type:

Religieuze orde

Leiding:

Abbot

Vestiging:

Tatooine

Producten:

Dierenzorg

Het Dim-U Brotherhood was een religieuze orde op Tatooine die zich inzette voor het welzijn van de Bantha en hen als heilige wezens beschouwden.

GeschiedenisEdit

Op Tatooine vond men predikanten op straat van de orde, maar was er ook een Dim-U Monastery in Mos Eisley. De predikanten spraken over de wijsheid en de perfecte natuur van de Bantha, die zij "Mighty Bantha", "Horned-One", "Revered Bantha", "Wandering Bantha", "Enduring Bantha" en "Stalwart Bantha" noemden.

De predikanten leefden in de wildernis en werden geleid door monniken. De abdij in Mos Eisley werd geleid door Abbot Drayk en was eigenlijk een dekmantel voor illegale Outlaw-Techs. Beide groepen kantten zich tegen de inkrimping van het natuurlijke leefgebied van de Bantha en de talloze industrieën die gebruik maakten van de Bantha, maar ze hadden geen contact met elkaar.

In de abdij te Mos Eisley opereerde Drayk een organisatie die valse Transponder Codes aanbracht bij schepen. Daarom was de abdij kort bij het BoSS op Mos Eisley gelegen. Na een opknapbeurt zag het gebouw er uit als een echte abdij en niemand twijfelde aan de oprechtheid van de monniken. De nadruk werd duidelijk op de ideologie gelegd en niet op het gebouw zelf, zodat het als dekmantel perfect bleef functioneren. Het gelijkvloers was ingericht als een religieus oord met een kathedraal en stallen om Bantha’s te verzorgen. Ondergronds bevond zich de operatie van Drayk en de Outlaw-Techs.

Een keer per zes maand bezocht een BoSS schip Tatooine met alle nieuwe codes en updates. De organisatie van Drayk had net genoeg tijd om dan in te breken in de bestanden van het BoSS om zelf ook van alles op de hoogte te zijn. Indien een schip te groot was om aan te passen, werden speciale excursies in de woestijn gehouden om dit te verzorgen. Drayk verkoos geen kant te kiezen in de Galactic Civil War maar hij wist wel dat dit conflict zijn organisatie voordelen bezorgde. Drayk kende heel wat partners die hun kon aanbevelen indien hij zelf niet kon voorzien in de diensten die hem werden gevraagd.

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.