Wikia


Ensgin was een rang die gebruikt werd door de gewapende strijdkrachten van verschillende facties in het Galaxy. Het was één van de laagste rangen die een officer kon hebben en werd gebruikelijk gegeven aan iemand die zijn of haar opleiding als officer voltooid had. Vervolgens kon de officer in kwestie opklimmen binnen zijn of haar respectievelijke organisatie. Onder andere de Imperial Navy, de New Republic Defense Fleet en de Resistance gebruikten de rang.

Verschijning Edit

Bron Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.