Wikia


Freeloaders
Freelies
Organisatie
Alias:

Freelies

Bevelhebber:

Jax

Species:

Mens
Selonian
Anderen

Details
Stationering:

Vorzyd V
Vorzyd Cluster

Quote: "Nobody’s on our side! Remember-?"
-- Jax

De Freeloaders, beter bekend als Freelies, was de naam voor groepen van opstandige jongeren in de Vorzyd Cluster.

GeschiedenisEdit

Vanwege hun onvermogen om zich aan te passen en hun erg strakke samenlevingen, hadden alle species te maken met de zogenaamde Freelies. Dit waren groeperingen van jongeren die zich in een moeilijke sociale positie bevonden en het opnamen tegen de conformiteit van de ouderen in hun samenleving. Freelies waren trots op hun afkomst en vertrouwden niemand of geen enkele organisatie of politieke beweging. De Freelies probeerden sociale veranderingen door te voeren door terrorisme en sabotage. Een groep Freelies assisteerde Qui-Gon Jinn en Obi-Wan Kenobi om de vrede te herstellen tijdens een van hun missies

De Freelies op Efavan werden geleid door Jax. Ten tijde van de Galactic Civil War waren ze een vervelende factor geworden die de gecontroleerde steden op Vorzyd V onveilig maakte. Ze vielen bezoekers lastig, pleegden inbraken en durfden soms wel eens iemand vermoorden die te ver van de casino’s wandelde. Hun hoofdkwartier was het Freelie Den, een basis die was beschermd door artillerie en boordwapens.

Toen Luke Skywalker, Leia Organa, R2-D2 en C-3PO naar Vorzyd V op missie kwamen, berokkenden de Freelies hen heel wat problemen. Zo probeerden de Freelies tot tweemaal toe om de Droids te ontvoeren, maar beide pogingen konden uiteindelijk worden verijdeld. Toen Luke alleen op missie ging om de geheime contactpersoon van de Alliance te ontmoeten, bleken de Freelies Leia en R2-D2 te hebben ontvoerd en vroegen ze 5 miljoen credits losgeld.

Jax vertrouwde niemand, zelfs niet toen Luke een van de bendeleden, Bemmie, had gered van Shadow Troopers. Jax geloofde dat niemand de partij van de Freelies koos en het losgeld was het enige dat hem interesseerde. Toen het Empire de Freelie Den aanviel, was Jax bereid om te onderhandelen over de overlevering van Luke en Leia. Bemmie liet hen echter vluchten door een geheim luik. Wat er uiteindelijk met Jax gebeurde, was niet geweten.

BronEdit

In andere talen