Wikia


Gand
Gand
Biologie
Uitspraak:

Gănd

Indeling:

Intelligent

Classificatie:

Insecten?

Subspecies:

Ja

Lengte:

1,60 meter

Levensduur:

> 95 jaar

Ademhaling:

Ammoniak
Geen ademhaling

Herkomst
Thuisplaneet:

Gand

Taal:

Gand

Schrift:

Gand

NEGASGand

Gand

Zuckuss

Zuckuss

Gand waren een mysterieus intelligent species afkomstig van de planeet Gand.

FysiologieEdit

Gands waren een vrij klein en geblokt species (1,60 meter) met een onbekende oorsprong. Ze hadden drie vingers aan elke hand en een taai exoskelet. Omdat de Gand niet wilden bestudeerd worden, bleef hun oorsprong een geheim. Ongeveer een twaalftal rassen van Gands werden gecatalogeerd maar de herkomst van deze verschillen bleef eveneens een raadsel. Gands hadden twee grote facetachtige ogen en een grote mond.

De meeste Gands moesten amper slapen. Dit was niet zozeer te wijten aan hun fysiologie maar eerder aan hun cultuur waar waakzaamheid een belangrijke troef was. Het Gran exoskelet was bruin tot grijs van kleur.

RassenEdit

De planeet Gand had een bijzonder giftige atmosfeer met heel veel ammoniak voor de meeste species. Om op Gand te kunnen leven, hadden de Gand een bijzonder ademhalingsstelsel. De meeste Gands ademden zelfs helemaal niet wat een indicatie was van hun achtergrond als insecten. Ze wisselden gassen uit door voedsel te verteren en stootten stoffen uit door hun exoskelet.

Sommige Gands (‘The Breathers’) ademden wel maar enkel ammoniak. Indien zij Gand verlieten, moesten ze een special outfit dragen dat hen van ammoniak voorzag. Het inhaleren van zuurstof was zeer giftig en dodelijk voor een ademende Gand. Deze Gands ademden ongeveer tegen één tiende van het ritme van een Mens. Bijna alle voedingsstoffen haalden deze Gands uit de vertering. De longen van deze Gands waren extreem efficiënt en gebruikten zo’n 85% van de stoffen die ze bij één beurt inademden.

Niet ademende Gands moesten zo’n pak niet dragen maar vaak droegen ze toch zo’n pak om niet te worden opgemerkt. Geleerden wisten niet welk van de twee Gand rassen het oudste was en of deze rassen misschien zelfs los van elkaar ontstonden.

CultuurEdit

Het belangrijkste exportproduct van Gand waren de Gand Findsmen. Dit waren religieuze jagers en spoorzoekers die voortekens en rituelen volgden om hun doel te bereiken. Velen stelden de praktijken van de Gand Findsman in twijfel maar aan hun doeltreffendheid kon zelden worden getwijfeld.

De Gand cultuur was zeer complex. Gand waren bijzonder vriendelijk en gedienstig ten opzichte van andere species. Dit kwam doordat in de Gand cultuur de status ‘ik’ moest worden verdiend. Gand refereerden naar zichzelf steeds in de derde persoon enkelvoud. Naargelang de status die de Gand verdiende, mocht hij of zij zich ook anders noemen. Een Gand die het eerste niveau had bereikt mocht zichzelf benoemen in de derde persoon enkelvoud of simpelweg als ‘Gand’. Wanneer een Gand een belangrijke daad pleegde, zowel op Gand als buiten de planeet, mocht hij of zij de familienaam gebruiken.

Enkel Gands die de grootste prestaties hadden geleverd mochten hun voor- en familienaam gebruiken. Deze Gand gebruikten dan nog zelfs deze namen om zichzelf te benoemen. Enkel deze Gands – die Janwuine werden genoemd – mochten de term ‘ik’ of ‘mij’ gebruiken. Omdat deze Gand zo’n faam genoten, kende iedereen hen. De titel Janwuine werd toegekend door de Ruetsavii, een groep rondreizende Gands gestuurd door de Council of Gand die de daden van de Gand en de Gand Findsmen verifieerden. De Ruetsavii waren zelf ook zeer gerenommeerde Gands.

Indien een Gand vond dat hij of zij een slechte daad had gepleegd, werd een stap teruggezet wat betreft het benoemen van zichzelf. Een Gand die zijn familienaam mocht gebruiken, kon berouw tonen door deze niet langer meer te gebruiken. De meeste Gands werden vergeven voor hun daden. Sommige Gands die faalden om een Gand Findsman te worden, verlieten Gand.

Niet-Gand werden zelden of nooit toegelaten op Gand. Het dichtste dat zij mochten komen, waren de ruimtestations die zich rondom de planeet bevonden. Eens op de planeet zelfs moesten ze verblijven in de Alien Quarters in de havens. De weinige buitenstaanders die zich in de Gand cultuur mochten mengen, konden dit realiseren dankzij de steun van de Ruetsavii en Janwuine. Een Janwuine die een buitenstaander voorstelde, werd een Janwuinejika genoemd. Deze buitenstaanders werden Hinwuine genoemd, een persoon van stand.

Pogingen van wetenschappers om de Hinwuine te ondervragen over de Gand leverden geen enkel succes op. Van de Gand politiek en gebruiken was zo goed als niets geweten. Men geloofde dat de groepen van Gand werden geleid door een raad maar dat was niet zeker. De exacte rol van de Ruetsavii in de maatschappij bleef ook verborgen.

GeschiedenisEdit

Gands werden aangetroffen op vele planeten, zijnde als Gand Findsmen of niet. Gands vonden werk als Bounty Hunters, Assassins, spoorzoekers en soldaten.

Tijdens het Galactic Empire verminderde het aanzien van de Findsmen op Gand. Het Empire kon immers even makkelijk of zelfs makkelijker met hun moderne apparaten hetzelfde resultaat bereiken als de Findsmen. Verschillende Findsmen zoals Vytor Shrike en Venlyss Pnorr zochten andere oorden op. Ook Zuckuss was een Gand Findsman, al bleek uit een psychologisch onderzoek van de Gand dat hij mogelijk net niet geslaagd was in de testen om een Findsman te worden. Zuckuss leed echter ten tijde van dit interview aan schizofrenie dus het was moeilijk om te bepalen of dit nu waarheid of leugen was.

VerschijningEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.