Wikia


Ghorman
Ghorman
Astrografisch
Regio:

Colonies

Sector:

Sern Sector

Stelsel:

Ghorman System

Maatschappelijk
Kolonisten:

Mens

Taal:

Basic

Affiliatie:

Galactic Republic

Quote: "After Ghorman, Bail realised the Republic was dead."
-- Mon Mothma

Ghorman was een planeet in de Colonies en de plaats waar het Ghorman Massacre plaatsvond tijdens de Galactic Civil War.

Ligging & GeschiedenisEdit

Ghorman lag in het zuiden van de Colonies in de Sern Sector op de Rimma Trade Route. De planeet lag niet ver verwijderd van Fondor. Tijdens de Clone Wars werd Ghorman beschermd door het Twentieth Army van Moff Grant. Het Ghorman Massacre werd echter het bewijs voor Bail Organa en Mon Mothma dat de Galactic Republic echt niet meer bestond en dat de New Order de idealen van de Republic had overboord gegooid. Op Ghorman vond laat in de Clone Wars een vreedzame betoging plaats tegen de belastingverhoging. De betogers hadden er alle wegen naar de spaceport afgesloten, maar toen een schip van de Republic arriveerde om de belastingen op te halen, landde het gewoon waar de betogers stonden, waardoor er talloze doden en slachtoffers vielen. De Captain van het schip, Wilhuff Tarkin, werd gepromoveerd tot Admiral.

Door die gebeurtenis op Ghorman was de maat vol voor Mon Mothma. Ze gaf daarna een vurige speech in de Senate waarin ze Palpatine beschuldigde van een liegende beul te zijn en een boosaardig iemand. Daarna werd Mon de meest gezochte persoon in het Galactic Empire en moest ze vluchten. Niet lang later riep ze de hulp in van de verschillende rebellenfracties.

LegendsEdit

Tijdens de Jedi Civil War maakte Ghorman deel uit van Revan's Empire, een kleine enclave van Abregado-rae tot Yag'Dhul.

VerschijningEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.