Wikia


Halle Burtoni
Halle Burtoni
Uiterlijke kenmerken
Species:

Kaminoan

Geslacht:

Vrouw

Lengte:

2,13 meter

Oogkleur:

Paars

Biografie
Thuiswereld:

Kamino

Titel/Rang:

Her Excellency

Functie:

Senator

Affiliatie:

Kamino
Galactic Republic

Quote: "Enjoy your moment in the spotlight, Senators. This war will not end soon."
-- Halle Burtoni

Halle Burtoni was de Senator van Kamino in de Galactic Senate tijdens de Clone Wars. Zij ijverde in de Senate uiteraard om de belangen van Kamino en haar volk te verdedigen.

BiografieEdit

Door de creatie van het Clone Army kreeg Kamino een zetel in de Galactic Senate, ook al behoorde hun planeet eigenlijk niet tot het universum. De Kaminoans stuurden één van hun oudste en meest wijze vertegenwoordigsters naar Coruscant, namelijk Halle Burtoni. Burtoni’s doel was altijd om Kaminos belangen te verdedigen en daarvoor hield niets of niemand haar tegen. Dat hield vooral in om er voor te zorgen dat de productie van Clones kon blijven draaien, zodat Kamino kon blijven steunen op de betalingen van de Republic. In tegenstelling tot andere Kaminoans deinsde Burtoni niet terug om haar gedacht te zeggen over andere personen en dat stak ze niet weg onder stoelen of banken.

In Senator Mee Deechi vond Burtoni een bondgenoot, omdat hij haar mening deelde dat meer Clone Troopers de oplossing konden brengen voor de Republic. Burtoni en Deechi waren tegen het voorstel van Padmé Amidala om het aantal Clones te laten inkorten. Burtoni vond dat voorstel extreem pro-CIS klinken en verliet de Galactic Senate op vraag van Onaconda Farr, een van haar voornaamste politieke tegenstanders.

Nadat Farr werd vergiftigd, bezochten Amidala en Bail Organa Burtoni en Deechi. Amidala dacht dat één van hen Farr had vermoord, maar de Senators ontkenden die beschuldigingen. Halle Burtoni werd echter gearresteerd nadat Lolo Purs verklaarde dat Burtoni haar had aangevallen in de gangen van de Senate. Inspecteur Tan Divo geloofde dat Burtoni de moordenares was, omdat Farr was vergiftigd met gif dat afkomstig was van Kamino, maar uiteindelijk werd Lolo Purs ontmaskerd als de ware dader.

Het voorstel van Amidala om minder Clones te produceren werd verworpen, zodat Burtoni's fractie alsnog een overwinning behaalde in de Senate. De diplomatieke oplossing die door Amidala en Bail Organa werd gezocht, faalde door ingrijpen van Dooku en Grievous.

Achter de SchermenEdit

VerschijningEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.