Star Wars Wiki
Advertisement

Hutt Space tijdens de New Order

Hutt Space was een grote omvattende regio in de Mid Rim die onafhankelijk werd bestuurd en georganiseerd door de Hutts.

Ligging & geschiedenis[]

Hutt Space lag ten westen in de Mid Rim en Outer Rim, geflankeerd in het noordwesten door de Kashyyyk Region, ten oosten door de Triellus Trade Route, ten zuidwesten door Bothan Space en ten noordoosten door de Centrality.

Pre-Republic[]

Niemand wist precies wanneer de Hutts de capaciteiten verkregen om door de ruimte te reizen en of zij deze technologie zelf ontwikkelden of leerden door de komst van andere species. Veel van de geschiedenis van de Hutts ging bovendien verloren in tal van legenden. Hun expansie groeide echter snel en talloze species en planeten werden veroverd en onderworpen.

Rond 25.012 BBY werd het Hutt Empire uitgedaagd door Xim the Despot die een groot rijk had uitgebouwd in de Tion Cluster. Het was pas door de Treaty of Vontor dat Kossak erin slaagde om dankzij een nieuw leger huurlingen Xim definitief te verslaan in de Third Battle of Vontor. Door hun ervaringen met Xim kwamen de Hutts voor het eerst in contact met Mensen.

In 25.000 BBY werd de Galactic Republic gevormd, maar Hutt Space zou onafhankelijk bleven, zeker na de overwinning op Xim waardoor de Hutts zich oppermachtig gedroegen en voelden. Tegen de Tionese werden kruistochten georganiseerd omdat de Hutts geen nieuwkomers op hun domein duldden. De Tionese vroegen hulp bij de Republic, en al waren de Hutts klaar voor een nieuwe oorlog; dit conflict zou nooit plaatsvinden.

Nal Hutta & Kajidics[]

Rond 15.000 BBY braken de Hutt Cataclysms uit waardoor een hele reeks rampen ontstonden. Varl en andere planeten werden omgetoverd tot woestenijen van vernietiging. De overlevende Hutts trokken naar Evocar dat ze Nal Hutta noemden. Daar werd vervolgens de Council of Elders gevormd die de rechten van de Hutts zouden beschermen, maar ook zou bepalen. Het idee van de Kajidic kwam centraal te staan, net als het idee om culturen van binnenin te sturen en te controleren in plaats van hen te veroveren met geweld.

Enkele eeuwen duurde het alvorens grenzen waren bepaald van Hutt Space in de richting van de Core Worlds. De Ootmian Pabol route werd in het leven geschapen om Hutt Space makkelijker te bereiken. Hierdoor groeide de rijkdom en faam van planeten als Sleheyron en Nal Hutta. Andere routes in Hutt Space, zoals de Pabol Hutta en de Shag Pabol, werden zelden door niet-Hutts gebruikt, maar verhoogden de efficiëntie in Hutt Space. Na enkele millennia hadden de Hutts hun invloed kunnen vergroten. Blotus werd zelfs Supreme Chancellor en werd lang daarna nog steeds beschouwd als één van de beste Chancellors ooit.

Evolutie[]

Huttese Lords

De oorspronkelijke Ootmian Pabol raakte gecomprimeerd door de vernietiging van het Kyyr System en het ontstaan van de Thornhedge Nebula. Deze veranderde route zorgde voor het verval van Nar Shaddaa als bloeiend economisch centrum. De Republic kon hier en daar wel doordringen in hun gebied, maar vaak vonden de Hutts dit niet erg. Zij rekenden op hun economische invloed en macht die het op termijn zou halen.

Hutt Space bleef vaak gespaard van oorlogen die zich meestal afspeelden in de grenzen van de Republic. Tijdens de Great Sith War vond er wel een beslissende strijd plaats op Boonta die werd gewonnen door de Republic. De Jedi Civil War en de Mandalorian Wars gingen grotendeels voorbij aan Hutt Space. Pas rond de Battle of Ruusan in 1.000 BBY werd Hutt Space echt veroverd door de Sith en het Brotherhood of Darkness.

Moderne Tijden[]

Maar de Hutts konden zich alweer uit een penibele situatie redden en rond het begin van de Clone Wars nam het territorium van Hutt Space enorme afmetingen aan. In het noorden reikte het tot boven Junkfort Station en de Centrality, in het westen tot aan Gyndine in de Expansion Region en in het zuiden tot onder Ryloth. Hutt Space nam quasi de helft in van The Slice en de invloed van de Hutts strekte zich verder en verder uit. De Galactic Republic wist niet hoe de Hutts tot een halt konden roepen en meer en meer planeten werden geregeerd en ingenomen door de Hutts.

De Clone Wars eisten hun tol op Hutt Space en ten westen werden gebieden ingenomen door de CIS. De Hutts probeerden beide kampen tegen elkaar uit te spelen en relatief ongehavend, met een beperkt verlies van terrein, kwamen de Hutts uit de Clone Wars.

Jabba bleef zijn invloed buiten Hutt Space behouden

Het Empire zou voor het eerst sinds millennia echt invloed uitoefenen op Hutt Space. Hutt Space werd nu officieel een deel van het Empire. De anti-slavernij wetten van het Empire werkten nefast voor de Hutts en op enkele uitzonderingen na werd de Hutt slavernij beperkt. Het Empire deelde Hutt Space in Sectors in, al konden de Hutts de meeste Moff omkopen. Het Empire bleef voortdurend de Hutts uitdagen door bijvoorbeeld Sriluur in te palmen en Nar Shaddaa te infiltreren met een vloot om een groep Fringe opstandelingen te confronteren. In de ongelijke strijd waren de Hutts en hun trawanten echter de overwinnaars, met Han Solo, Chewbacca en Lando Calrissian als aanvoerders van de Hutt vloten. Het Empire waarschuwde de Hutts dat er van rebellie geen sprake kon zijn in de toekomst. Toch bleef het min of meer daarbij omdat de Hutts voldoende belastinginkomsten konden garanderen die naar het Empire vloeiden.

De grenzen zouden nu worden bepaald op de regio rond Ques in het noorden, rond Tol Amn als uiterlijke westengrens en Near Pando als uiterlijke zuidergrens. De Periphery werd losgekoppeld aan Hutt Space, net als Teth, Kessel, Gamorr, Ryloth, Tatooine en een heel stuk naar de core toe in de Expansion Region en in het zuiden. Ondanks het feit dat de Hutts niet langer meer de baas waren op Tatooine, bleef hun invloed er omwille van Jabba erg groot.

Hutt Space was door het Empire verkleind en ook al was het officieel een deel van het Empire; de Hutts leefden nog steeds een onafhankelijk bestaan waarin ze een verstandhouding konden opbouwen met het Empire waarin beide kampen van elkaar weinig last ondervonden.

Bron[]

Advertisement