Star Wars Wiki
Advertisement
Imperial Army
Imperial Emblem.png
Organisatie
Type:

Landmacht

Oprichter:

Darth Sidious

Leiding:

Darth Sidious, Darth Vader, Cassio Tagge, Joint Chiefs, Imperial High Command

Holding:

Galactic Empire

Onderdelen:

Stormtrooper Corps, Army Air Corps, Imperial Armor Corps, Army Engineering Corps, Imperial Artillery Corps, Special Forces Command

Geschiedenis
Oprichting:

19 BBY

Opheffing:

5 ABY (Canon)
12 ABY (Legends)

Affiliatie:

Galactic Empire, Imperial Military

Het Imperial Army was een organisatie binnen het Imperial Military die de landmacht van het Galactic Empire vertegenwoordigde. Het Army bestond uit verschillende departementen, korpsen en afdelingen zoals het Stormtrooper Corps, het Army Air Corps, het Special Forces Command etc.

Geschiedenis[]

Formatie[]

Het Imperial Army werd opgericht in 19 BBY door Emperor Palpatine ter vervanging van het Grand Army of the Republic. Het Army werd net als de Navy aanzienlijk uitgebreid om de nog niet ingenomen gebieden in het Galaxy te heroveren en er uiteindelijk voor te zorgen dat de gecentraliseerde macht van Palpatine ongeschonden bleef door middel van onderdrukking en het gewelddadig neerslaan van verzet tegen de New Order.

Galactic Civil War[]

Gedurende de heerschappij van het Empire ontstonden er verschillende verzetsgroepen en rebellencellen. De meeste waren op lange termijn echter onsuccesvol en werden meteen neergeslagen door troepen van het Army. Dit veranderde toen verschillende rebellencellen zich uiteindelijk samenvoegden tot de Rebel Alliance. In de daaropvolgende jaren groeide de Alliance aanzienlijk en werd ze steeds meer een bedreiging voor het Empire. Het conflict tussen beiden kampen escaleerde uiteindelijk tot de Galactic Civil War. Al snel braken er op verschillende locaties gevechten uit tussen het Army en de Alliance zoals op Scarif waar de rebellen de plannen van de Death Star wisten te stelen en later het superwapen wisten te vernietigen tijdens de Battle of Yavin. Andere bekende veldslagen waar het Army bij betrokken was waren de Battle of Hoth waar General Maximilian Veers een aanval leidde op Echo Base en de Battle of Endor waar de rebellen ook de Death Star II wisten te vernietigen. Tijdens deze slag stierven onder andere ook veel invloedrijke officers en de Sith Lords Darth Sidious en Darth Vader waardoor het Empire zonder staatshoofd kwam te staan.

Battle of Hoth

Toen de Death Star II uiteindelijk vernietigd werd begon het gehele Imperial Military zich op alle fronten in de oorlog terug te trekken. De Alliance ging al snel over tot de New Republic en begon onmiddellijk met nieuwe offensieven waardoor het uiteenvallende Empire nog meer onder druk kwam te staan. Verschillende pogingen om terug orde te brengen binnen het Empire zoals de Imperial Future Council mislukten of werden verstoord door de Republic. In 5 ABY verzamelde een groot deel van het Military dat nog operationeel was zich op Jakku waar de Republic een grootschalig offensief startte dat bekend zou komen te staan als de Battle of Jakku. Deze slag werd het laatste grote gevecht uit de oorlog waarbij het Army een rol zou spelen en eindigde in een nederlaag voor het Empire. De overblijfselen van het Army die zich nog niet hadden overgegeven zouden uiteindelijk samen met de Navy vluchten naar de Unknown Regions waar ze zich hergroepeerden en zouden omvormen tot de First Order

Leiding[]

General Cassio Tagge

De rangen binnen het Imperial Army verschilden sterk van de rangen binnen de Navy. De hoogste rang die een officer kon bereiken was die van Grand General. Daaronder kwamen de rangen van General, Colonel, Major etc. De opperste leiding binnen het Army kwam toe aan de Emperor maar deze betrok zichzelf zelden bij het leiden van de landmacht. De Emperor werd bijgestaan door de Joint Chiefs, de adviserende raad die Palpatine inlichtte over alle zaken in verband met het Military. De algemene leiding over het Army werd uitgeoefend door het Imperial High Command, waar de belangrijkste officers en functionarissen van het Military zetelden.

Troopers[]

Voertuigen[]

Walkers[]

Repulsorcraft[]

Voertuigen met wielen[]

Veschijning[]

Bronnen[]

 • Catalyst
 • Forces of Destiny
 • Ashoka
 • Tarkin
 • Thrawn
 • Star Wars Battlefront II (2017)
 • Battlefront II: Inferno Squad
 • A New Dawn
 • Doctor Aphra
 • Chewbacca (Marvel Comics)
 • Darth Vader (Marvel Comics)
 • Star Wars (Marvel Comics)
 • Lando (Marvel Comics)
 • Han Solo (Marvel Comics)
Advertisement