Star Wars Wiki
Advertisement

Senator Leia Organa

Quote: "I've just received word that the Emperor has dissolved the Council permanently."
-- Grand Moff Tarkin

De Imperial Senate was de naam voor de Galactic Senate in de eerste negentien jaar van het Galactic Empire.

Ontstaan[]

Nadat Order 66 was uitgevoerd en het Galactic Empire werd uitgeroepen door Palpatine hield de Republic op met te bestaan. Toch schafte Palpatine de Senate niet meteen af. Palpatine herdoopte deze tot Imperial Senate. Verschillende planeten en Senators haakten af (onder andere de planeten of Senators in oorlog met het nieuwe Empire) maar andere planeten bleven gewoon zoals tijdens de Republic vertegenwoordigd door een delegatie en een Senator.

De Imperial Senate was echter een zoethouder want de echte macht van de Senate lag bij Palpatine, een macht die zij hemzelf hadden gegeven net voor de uitbraak van de Clone Wars.

Toch liet Palpatine de Imperial Senate bestaan en liet hij de politici samenkomen en vergaderen. Hij kende als de beste de wereld van de politiek op Coruscant en meende vermoedelijk door zijn connecties in de Senate mogelijke tegenstanders te kunnen opsporen. Bovendien zou de afschaffing van de Senate teveel commotie veroorzaakt hebben net na de oprichting van het Galactic Empire. Tenslotte was de organisatie van het Empire nog niet volledig optimaal georganseerd langs de Moffs en de goeverneurs en was de Senate nodig om de politieke leemte op te vullen die er anders zou ontstaan. Palpatine wachtte dus gewoon tot het geschikte moment was aangebroken om de Senate op te doeken.

Opdoeking[]

Dat moment kwam er toen Palpatine vernam dat de Death Star I operationeel was. Wilhuff Tarkin bracht het nieuws aan de andere Officers over dat Palpatine de Imperial Senate had opgedoekt en dat de locale goeverneurs nog meer autonomie en controle kregen. Op dat moment beschikte het Galactic Empire met de Death Star I over een almachtig wapen. Bovendien waren de Moffs en goeverneurs geïnstalleerd en had Palpatine voldoende trouwe aanhangers op belangrijke posities kunnen benoemen. De Imperial Senate was ondertussen uitgegroeid tot een haard van rekruteringen voor de Rebel Alliance.

Zolang de Imperial Senate bestond, had men de indruk dat Palpatine niet almachtig was en dat de Senate als symbool van de Galactic Republic gewoon bleef bestaan. Toen Palpatine de Imperial Senate afschafte was het duidelijk dat hij zich oppermachtig waande en dat hij het tijd vond dat The Galaxy daar ook zo over dacht. De laatste overblijfselen van de Galactic Republic waren niet meer. Toch liet Palpatine de gebouwen in het Senate District bewaren.

Verschijning[]

Bron[]

Advertisement