Star Wars Wiki
Advertisement

Anakin wordt een Jedi Knight

Anakin Skywalker als Jedi Knight

Quote: "Anakin Skywalker. By the right of the Council, by the will of the Force, dub thee I do: Jedi."
-- Yoda

Een Jedi Knight was een volwaardig lid van de Jedi Order die de Jedi Trials had doorstaan en door de Jedi High Council was geridderd tot Jedi Knight van de Order.

Taken & Leven[]

De Jedi Knights vormden de grootste groep in de Jedi Order. Wanneer een Padawan klaar werd geacht om een Jedi Knight te worden, moest de Padawan de Jedi Trials doorstaan. Daarna werd hij of zij door de Jedi High Council in een ceremonie geridderd tot Jedi Knight.

Er werd verwacht dat Knights alledaagse taken volbrachten in de Jedi Temple en op missie gingen om de Orde vlot te laten draaien. Elke Jedi Knight was uiteraard onderhevig aan de Jedi Code en moest de Jedi Order altijd verdedigen en fungeren als een handhaver van orde en vrede. Jedi Knights waren ook verantwoordelijk voor de opleiding van nieuwe Jedi, genaamd Padawans. Het opleiden van een Padawan was geen verplichting voor een Jedi Knight.

Jedi Knights waren principieel gelijk aan elkaar maar anciëniteit speelde wel degelijk een rol bij het vellen van een oordeel of het horen van een mening. Individuele prestaties en capaciteiten konden ook een rol spelen in het respect dat de Jedi Knight kreeg van zijn of haar collega's. Jongere Jedi werden vaak anders bekeken dan de meer ervaren Jedi. Een Jedi Knight had een grote autonomie om te doen en te laten wat hij of zij wilde, zolang de taken of de missie in functie waren van het bestaan van de Jedi Order.

Wanneer een Padawan een Jedi Knight werd, viel er heel veel structuur weg in het leven. De Jedi Master is er niet meer om training te geven of om schema's op te bouwen die moesten gevolgd worden. Veel Jedi Knights hielden gewoon de oude schema's van hun meester bij en volgden deze zoals vroeger op.

Achter de schermen[]

  • In het computerspel Star Wars: The Old Republic is de Jedi Knight een van de acht klasses die gekozen kunnen worden om mee te spelen. Na het behalen van level 10 kan een specialisatie worden gekozen: spelers kiezen tussen een Jedi Guardian of een Jedi Sentinel.

Verschijning[]

Bron[]

Advertisement