Star Wars Wiki
Advertisement
Yoda TPM

Jedi Master Yoda

Quote: "You will go to the Dagobah system. There you will learn from Yoda, the Jedi Master who instructed me."
-- Ben Kenobi

Jedi Master was een titel in de Jedi Order. Jedi Master was de hoogste rang die een Jedi kon verkrijgen.

Definitie[]

Op een bepaald ogenblik kon een Jedi Knight de titel Jedi Master krijgen. Dit kon gebeuren door een Padawan aan te nemen of door wijsheid en eigenschappen van de Jedi Knight. De titel werd in de meeste gevallen toegekend aan Jedi Knights die hun Padawan met succes hadden opgeleid. De titel bracht meer verantwoordelijkheden maar eigenlijk verschilde het niet zoveel van een Jedi Knight. De Jedi Master ondernam nog steeds missies maar had wel meer beslissingsrecht over het aanvaarden en het uitvoeren van een missie.

Een Jedi Master genoot ook meer respect in de Jedi Order. Onder de Jedi Masters bestonden er geen rangen, al waren sommige Jedi Masters die op meer respect konden rekenen zoals Yoda, Mace Windu en Vandar Tokare.

De meeste Jedi Masters maakten geen misbruik van hun hogere rang tijdens missies, alleen wanneer zij vonden dat dit de enige oplossing was. Hun hogere rang uitbuiten werd door de Jedi beschouwd als een teken van ijdelheid.

Niet alle Jedi Masters zetelden in een Jedi Council of de Jedi High Council. Maar het was wel zo dat zelden Jedi Knights werden toegelaten tot de Jedi High Council. Anakin Skywalker was hiervan het bekendste voorbeeld. Sommige Jedi Masters hielden zich bezig met de algemene opleiding van Jedi Younglings of waren betrokken bij de Jedi Archives.

Verschijning[]

Bron[]

Advertisement