Wikia


Jenet
Jenet
Biologie
Indeling:

Intelligent

Classificatie:

Zoogdieren

Lengte:

1,40 tot 1,60 meter

Levensduur:

> 70 jaar

Voeding:

Omnivoren

Ademhaling:

Zuurstof

Herkomst
Thuisplaneet:

Garban

Taal:

Jenet

Schrift:

Jenet

Affiliatie:

Galactic Empire

Jenet1

Jenet

Quote: "One Jenet's trash is another Jenet's treasure."
-- Gezegde

De Jenet waren een species van intelligente zoogdieren afkomstig van Garban. Ze stonden bekend voor hun enorm goed geheugen en omwille van het feit dat ze nooit iets konden weggooien.

FysiologieEdit

Jenet waren vrij lelijke (althans volgens menselijke normen) zoogdieren met een bleke huid en rode ogen. Hun dunne witte vacht was dikker op het hoofd en ze hadden lange snorharen. De armen van de Jenet bevatten grote handen en lange vingers.

Jenet hadden een goed zicht en reuk om voedsel te kunnen vinden en hun zeer veelzijdige spijsvertering zorgde ervoor dat ze bijna elk type van organisch materiaal konden verteren. Ook het gehoord van de Jenet was goed ontwikkeld. Doorheen hun evolutie groeiden ze uit tot uitstekende lopers, zwemmers en acrobaten. Jenet konden erg hoog springen en waren bijzonder lenig. Jenet konden hun ledematen uit de kom halen zodat ze door smalle openingen van ongeveer tien centimeter konden kruipen.

Jenet waren geëvolueerd uit knaagdieren en kregen vier tot zes kinderen. Hun draagtijd was 90 dagen. Jonge Jenet groeiden erg snel tot volwassen exemplaren. Na twee maand kon een Jenet al wandelen en ze waren al volwassen in amper een jaar tijd. Hierdoor konden vrouwelijke Jenet meer kinderen krijgen in hun leven.

CultuurEdit

GedragEdit

De Jenet waren afkomstig van Garban, de 4de planeet in het Tau Sakar System. Jenet stonden bekend omwille van hun ongelofelijk geheugen. Triviale dingen, die door andere species werden vergeten, bleven voor de Jenet van levensbelang. Hierdoor leken de Jenet een grote bemoeizucht te hebben en kwamen ze vaak als storend over. De herinneringen van Jenet waren voor andere species enorm saai en totaal niet relevant. Sommige species dachten zelfs dat de Jenet sommige herinneringen uitvonden om andere species te chanteren. Jenet kenden echter geen enkele vorm van tact en konden iemand zwaar beledigen aangezien dat onder Jenet geen enkel belang speelde aangezien iedereen alles van elkaar wist.

De Jenet deelden Garban met onder andere de Danchaf, een wezens die door de Jenet als zeer intelligent werden ingeschat, maar volgens wetenschappers over geen intelligentie beschikten.

Jenet waren zeer ijverig om onderling samen te werken door een complexe sociale structuur in hun samenleving. Bij een introductie van de ene Jenet aan de andere kwamen alle gepresteerde dingen ter sprake en deze lijst was voldoende voor de andere Jenet om te weten waar zijn collega zich bevond op de sociale ladder. Daden die een Jenet respect konden bijbrengen, moesten steeds door minstens twee andere Jenet worden gezien, anders kon het als fraude worden beschouwd. Een Jenet mocht ook zichzelf nooit introduceren, maar twee Jenet konden jarenlang samenwerken wanneer er geen andere Jenet aanwezig waren om hen te introduceren. Door hun geheugen konden Jenet zeer lang wraak koesteren.

Jenet gooiden nooit iets weg en stockeerden al deze spullen op persoonlijke of gemeenschappelijke hopen, de Community Heap. Deze rommel bevatte oud voedsel, gereedschap en allerlei potjes en bakjes. Eén van de favoriete bezigheden van een Jenet was te gaan snuffelen in zo’n gemeenschappelijke hoop.

Jenet werden vaak buiten Garban of het Tau Sakar System aangetroffen en vaak als administratieve werkkrachten. Jenet verkozen wel om samen te werken indien mogelijk. Een reputatie was erg belangrijk voor een Jenet en ze introduceerden hun vrienden met veel verhalen en goede ervaringen. Een Jenet verlangde dan ook om op dezelfde manier te worden geïntroduceerd.

PolitiekEdit

De Jenet werden bestuurd door de Premiere en 127 raadsleden. Deze politici werden niet verkozen, maar de Jenet wisten door een naam welk mandaat elke Jenet bezat. Om de staat te beveiligen bestond er een enorme bureaucratie van talloze Jenet die zoveel mogelijk details en feiten van individuele Jenet moesten memoriseren. Deze feiten werden gebruikt voor het verlenen van diensten en oplossen van problemen. Ook de gemeenschappelijke rommelhopen werden door de bureaucratie georganiseerd.

GeschiedenisEdit

De Jenet evolueerden uit prooidieren op Garban. De eerste Jenet leefden in ondergrondse grotten en hoewel zij geen schrift of artefacten achterlieten, bestudeerden archeologen hun rommelhopen. Zo ontdekten ze dat de eerste Jenet enkel hun grot verlieten om naar eten te gaan zoeken. Toen de grotten overbevolkt begonnen te worden, sloegen de Jenet de handen in elkaar om de grotere roofdieren te doden die hen bedreigden. Zodoende konden ze Garban zelf betreden. Toch bleven ze voedsel bij elkaar zoeken en hadden ze nauwelijks kennis van landbouw of veeteelt. Toen ook Garban overbevolkt raakte, ontwikkelden de Jenet ruimtetechnologie om andere planeten te koloniseren.

De Great Conquest was een periode waarin de Jenet epische gedichten schreven. In deze gedichten werd de Danchaf beschouwd als een zeer te duchten wezen. De Jenet heren Chirr't Ferr en Rhet H'rrr vormden legers om horden van Danchaf terug te slaan. Hoewel de Jenet de Danchaf niet konden uitroeien, vertelden de legenden dat ze de wezens naar een primitievere staat konden brengen zodat de Jenet de definitieve heersers werden op de planeet.

Tijdens de Galactic Civil War waren de Jenet bevreesd dat de Rebel Alliance hun planeet zou binnenvallen en in ruil voor bescherming van het Empire mijnden de Jenet de kostbare ertsen op hun planeet. Het Empire gebruikte de Jenet echter soms als slaven en vaak zelfs Jenet die te lijden hadden onder inteelt zodat hun intelligentie daalde. De Jenet keurden dit zeker niet goed, maar ze hadden zelden de persoonlijkheid om naar de Alliance over te stappen. Andere Jenet hadden een rol in de Fringe samenleving.

Bekende JenetEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.