Wikia


Kam Nale
Elan Mak
Uiterlijke kenmerken
Species:

Fluggrian

Geslacht:

Man

Lengte:

1,02 meter

Oogkleur:

Oranje

Biografie
Thuiswereld:

Ploo IV

Bijnaam:

Elan Mak

Functie:

Podracer
Misdadiger

Wapen:

Heavy Blaster Pistol

Vervoer:

KRT 410C

Relaties
Vader:

Borzu Nale

Quote: "It's Elan Mak, always a threat on the course."
-- Beed

Kam Nale, beter bekend als Elan Mak, was een Podracer die in 32 BBY deelnam aan de Boonta Eve Challenge. Elan Mak was niemand minder dan Kam Nale, de zoon van de vermoorde Borzu Nale.

BiografieEdit

Toen Kams vader, de crimelord Borzu Nale, werd vermoord door Aldar Beedo berustte zijn zoon op wraak. Kam Nale nam de identiteit van Elan Mak aan en ging op zoek naar Beedo. Hiervoor moest Mak een Podracer worden en schafte hij zich een trage en oubollige KRT 410C Podracer aan.

In 32 BBY nam Elan Mak deel aan de Boonta Eve Challenge. Net voor de start van de race werd Elan Mak geschaduwd en in het nauw gedreven door Rango Tel, een Bounty Hunter die hem had ontmaskerd. Hoewel Tel Elan Mak in een steeg overviel, haalde Mak zijn Heavy Blaster Pistol boven en schoot Tel neer.

Hij startte van op de 4de rij in de Boonta Eve Challenge en vloog onder een grijs vaandel met een donkerblauwe cirkel en een gele markering. Niemand geloofde dat Elan in de prijzen zou vallen met zijn ouder Podracer. Elan finishte echter als 5de maar kon zijn ware opdracht – het vermoorden van Aldar Beedo – niet uitvoeren. Ebe Endocott bevond zich tussen hen en Elan wou Ebe niet neerschieten om mogelijk zijn undercover op te blazen. Toch betekende dit dat Elan echt het talent bezat om een goede Podracer te worden.

Na de Boonta Eve Challenge specialiseerde Mak zich meer en meer als Podracer om Beedo te kunnen uitschakelen. Tijdens de Separatist Crisis onderging het Podracen meer en meer weerstand. Elan Mak werd ontmaskerd als de misdadiger Kam Nale en dit was één van de factoren die de aanleiding gaf tot deze kritieken.

VerschijningEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.