Wikia


Kessel (Legends)
Kessel
Astrografisch
Regio:

Outer Rim

Sector:

Kessel Sector

Stelsel:

Kessa System

Sterren:

Kessa

Manen:

1 Garrison Moon (tijdens het Empire)

Omlooptijd:

322 dagen

Rotatietijd:

26 uur

Fysisch
Diameter:

+/- 7.200 km

Atmosfeer:

Leefbaar met gasmasker

Zwaartekracht:

0.82 standaard

Klimaat:

Koud en droog met dunne atmosfeer

Terrein:

Zoutvlaktes
Bergketens
Tunnels

Maatschappelijk
Inheems:

Energy Spider
Bogey

Kolonisten:

Mens
anderen

Populatie:

11.100 (militair en administratie)
10.400 (gevangenen)

Hoofdstad:

Kessendra

Bezienswaardig:

Spice Mines of Kessel

Affiliatie:

Galactic Republic
Galactic Empire

Quote: "We’ll be send to the Spice Mines of Kessel or who knows what"
-- C-3PO

Kessel was een onherbergzame planeet in de Outer Rim die berucht was om zijn Spice Mines.

Geografie, Klimaat & LevenEdit

Kessel was een asteroïdeachtige massa die amper de status van planeet verdiende in het Kessa System nabij een reeks zwarte gaten genaamd The Maw. Het lag op de Pabol Sleheyron die naar Hutt Space leidde tot aan de kruising met de Triellus Trade Route. Kessel had één maan waarrond het zweefde. Kessel zelf was te klein om een eigen atmosfeer te bezitten. Enkel met een zuurstofmasker kon Kessel worden betreden.

Toen men Glitterstim, een populaire vorm van Spice, aantrof op Kessel werden de kaarten meteen herleid. De planeet werd gekoloniseerd en er werden ruimtestations en fabrieken gebouwd die de bewoners zuurstof konden leveren.

Eén van de gevaarlijkste levensvormen was de Energy Spider die eigenlijk de Glitterstim produceerden maar genadeloos optraden tegen de mijnwerkers en andere levensvormen op Kessel.

GeschiedenisEdit

Een officiële geschiedenis had Kessel niet aangezien de planeet gedurende lange tijd onbewoonbaar was. Men vermoedde dat criminele organisaties voor het eerst de aanwezigheid van Glitterstim opmerkten en daar als eerste ook de vruchten van plukten. Tijdens de Galactic Republic was Kessel een relatief onbelangrijke locatie waar medische teams ervoor zorgden dat het Glitterstim een goede bestemming kreeg. Kessel behoorde toe aan de Republic maar veranderde regelmatig van officiële eigenaar. De Spice werd er toen gedolven door arbeiders die met contracten van vijf jaar werkten. De bedrijven profiteerden wel van de arme werklui maar na vijf jaar hielden de meesten onder hen het voor bekeken.

Tijdens de Great Jedi Purge verzamelde een groep Jedi, die Order 66 hadden overleefd, op Kessel met het plan om Darth Vader in een val te lokken en hem te doden. Dit plan faalde echter.

Spice Miners

Spice Miners

Toen het Galactic Empire werd opgericht, nam het meteen de touwtjes in handen op Kessel en verhoogde het de productie van de Spice aanzienlijk. Om te kunnen voorzien in voldoende Spice, werd Kessel omgetoverd in een strafkamp en gevangenis voor dissidenten van het Empire. Meestal betekende een trip naar Kessel het einde van het leven. De slaven moesten er in levensgevaarlijke omstandigheden graven naar Glitterstim in de duistere tunnels aangezien de Spice niet mocht worden blootgesteld aan licht. De criminele organisaties bleven ondertussen zaken doen met het Empire dat Stormtroopers en een Garrison plaatste op de maan van Kessel.

De populatie nam tijdens de beginjaren van het Empire erg toe aangezien deze mijnen het strafkamp bij uitstek was om dissidenten, misdadigers, niet-Mensen en opstandelingen te herbergen. Tijdens deze periode kreeg Kessel ook de weerklank van de strafkolonie. Kessel werd als bedreiging gebruikt om personen in het gareel te houden en rechters gaven soms burgers die niet eens zo'n grote overtreding hadden gemaakt, een strenge straf op Kessel als voorbeeld. De slaven die door het Empire konden overhaald worden om te gehoorzamen werden 'beloond' met de job van supervisor.

Het Empire verbeterde de levensomstandigheden niet op Kessel. De fabrieken geraakten in verval en de ingenieurs voerden net voldoende reparaties uit om hen te laten functioneren. Op Kessendra, het grootste strafkamp, werd het administratief centrum opgericht.

Toen C-3PO in 0 BBY aan boord van de Tantive IV aan zijn lot werd overgelaten in het gezelschap van R2-D2 jammerde hij dat ze misschien naar Kessel zouden verscheept worden.

LocatiesEdit

Buiten de strafkampen en fabrieken waar de Spice werd gedolven bevonden er zich nog een aantal andere locaties op Kessel zoals de Air Factories die Kessel van zuurstof voorzagen en de medische faciliteiten die tijdens het Galactic Empire werden omgedoopt tot kantoren. Kessendra was de hoofdstad van Kessel. In de stad was er zelfs een stadium gevestigd waar regelmatig gladiatorenspelen werden georganiseerd of gehost.

De Kessel Run was een befaamde vluchtroute die smokkelaars gebruikten om Spice van op Kessel te smokkelen. Normaal bedroeg deze route 18 parsecs.

VerschijningEdit

BronEdit