Wikia


Kilmaulsi
Kilmaulsi
Biologie
Indeling:

Intelligent

Classificatie:

Vogelachtige

Lengte:

1,70 meter

Levensduur:

>90 jaar

Ademhaling:

Zuurstof

Herkomst
Thuisplaneet:

Kilmaulsias

Kolonies:

Kilmauls System

Taal:

Kilmaulsi

Affiliatie:

Commonality

De Kilmaulsi was vogelachtige species van de jungle-wereld Kilmaulsias.

FysiologieEdit

Kilmaulsi waren Humanoids, die afstamden van vogelachtige voorouders. Ze konden niet meer vliegen en de vleugels waren geëvolueerd tot armen, met daaraan handen met vier vingers. Kilmaulsi hadden een groene huid, met op diverse plaatsen witte of paarse veren. Hun gelaat leek nog het meest op die van hun vogelachtige voorouders, met een duidelijke snavel. Verder hadden Kilmaulsi helder blauwe ogen en werden gemiddeld 1,70 meter hoog. Kilmaulsi werden volwassen als ze ongeveer 18 jaar waren en de maximum leeftijd lag rond de 90 standaard jaar.

SamenlevingEdit

Kilmaulsi waren vroom, nieuwsgierig en besluitvaardig. Anderen vonden de Kilmaulsi vaak te direct en wat gebrekkig als het om een gevoel voor humor ging. Kilmaulsi spraken een taal met dezelfde naam, maar leerden vaak om Basic te spreken. Kilmaulsi waren van nature avonturiers die het hele universum door trokken.

Kilmaulsi Jennir

Een Kilmaulsi bendelid

In het verleden van Kilmaulsias waren er religieuze oorlogen die de hele samenleving dreigden uit te roeien. Daar kwam echter een einde aan toen er schepen arriveerden met Vorzydiaks, Paiguns en Hrakians die op bezoek kwamen in het Kilmauls System. Zij waren in staat om op een vreedzame manier contact te leggen met de leiders van Kilmaulsias, en als reactie op de nieuwe mogelijkheden wat betreft ruimtereizen besloten ze meteen de wapens neer te leggen. Veel Kilmaulsi trokken weg om elders geluk en rijkdom te zoeken.

De Kilmaulsi kwamen graag in contact met andere vreedzame soorten. Op Kilmaulsias hadden de meningsverschillen een ondergeschikte rol gekregen en stonden de technologische ontwikkeling en het verlangen om het universum te verkennen boven aan de agenda. Onder de andere soorten uit de Vorzyd Cluster stonden de Kilmaulsi bekend als dappere krijgers, die in een strijd veranderden in een angstaanjagende waas van kleuren. Kilmaulsi waren een species dat veel gezien werd door de hele Commonality, waar ze vaak een baan hadden als soldaat, bewaker of arbeider. Hun soldaten droegen vaak een soort gevechtspantser.

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.