Wikia


Ko Sai
Ko Sai
Uiterlijke kenmerken
Species:

Kaminoan

Geslacht:

Vrouw

Lengte:

2,21 meter

Haarkleur:

Geen

Oogkleur:

Zwart

Biografie
Thuiswereld:

Kamino

Titel/Rang:

Chief Scientist

Affiliatie:

Galactic Republic
CIS

Ko Sai was een vrouwelijke Kaminoan en Chief Scientist toen het Clone leger werd aangemaakt voor de Galactic Republic in 32 BBY tot en met 22 BBY.

Sai werd aanschouwd als een uitstekend wetenschapster en stond bekend als bijzonder gedreven in haar vak. Haar sociale beperkingen probeerde ze te camoufleren met haar hoge intelligentie. Sai weigerde zelden of nooit een cloning opdracht, zelfs missies waarvoor de Kaminoans zich niet geroepen voor voelden, stonden op haar repertoire.

Ko Sai was cruciaal in de aanmaak van het Grand Army of the Republic op Kamino. Ze wist als geen ander hoe met genetisch materiaal om te gaan en hoe ze ervoor kon zorgen dat de Clones blindelings bevelen zouden aannemen. Liever hield ze zich echter bezig met ‘kleinere’, locale projecten.

Twee maand na de Battle of Kamino verdween Ko Sai plotseling en lichtte ze Dooku in over de techniek van het GAR. Omdat Ko Sai belangrijke informatie bezat, kregen de Null-ARC’s meteen de opdracht om haar te vinden. Zij vonden haar maar het bleef onduidelijk wat er met haar gebeurde na de ontdekking door de Clone Troopers.

VerschijningEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.