Wikia


Ko Vari
Ko Vari
Astrografisch
Regio:

Outer Rim
Hutt Space (tot 19 BBY)

Sector:

Suolriep Sector

Stelsel:

Dernatine System

Maatschappelijk
Kolonisten:

Hutts
Mens
Anderen

Taal:

Huttese

Bezienswaardig:

Living Pits
Boonta Speeder Race

Affiliatie:

Hutts

De planeet Ko Vari, later ook Boonta genoemd door de Hutts, was een planeet die net ten Noorden lag van Hutt Space en waar sportwedstrijden op de Boonta Eve werden georganiseerd.

Geografie, Klimaat & LevenEdit

Ko Vari was gelegen in het Dernatine System in de Suolriep Sector net buiten de Periphery en Hutt Space. Het was de vierde van zeven planeten. De planeet had een normaal klimaat, bezat drie continenten en zag er uit de ruimte geelachtig uit. Ko Vari werd niet bewoond door een inheems intelligent species maar werd gekoloniseerd door de Hutts.

CultuurEdit

Ko Vari groeide onder invloed van de Hutts uit tot een centrum voor de beoefening van extreme sporten. De jaarlijkse Zed'hoffa Orbital Diving Competition die over Boonta’s Living Pits werden gehouden, werd erg populair doorheen de jaren. Uiteraard waren ook de Boonta Speeder Races een evenement waar met veel belangstelling werd naar uitgekeken.

GeschiedenisEdit

Ko Vari was eens een dichtbevolkte wereld reeds lange tijd gekoloniseerd door de Hutts totdat ze werd verwoest door Xim the Despot en daarna tijdens de Great Sith War in een veldslag die een belangrijke zege opleverde voor de Republic. Ook in de Mandalorian Wars werd de planeet veroverd door de Mandalorians. Daarna kon Ko Vari zich nooit helemaal herstellen van deze opdoffers.

Het was Yenchara the Hutt die het potentieel bedacht van species te laten racen in de Boonta Eve Races. De planeet Ko Vari werd, net als de driedaagse feestdag en de spelen, door de Hutts Boonta genaamd om de verering van Boonta the Hutt naar de goddelijke status te herdenken. Yenchara zag dat de Races succes hadden en richtte de economie op het uitbouwen van dit aspect.

Boonta Speeder Race

Boonta Speeder Race stadium

Normaal zou niemand interesse tonen in Ko Vari want buiten een scrapyard dat reparaties kon doorvoeren aan passerende schepen en een krachtcentrale in het Zuiden van de drie continenten was er op Ko Vari niets te beleven. Door de Boonta Eve Races aan te passen voor mensen en andere species, werd de planeet meer en meer bezocht door sportlui, piloten en toeristen.

Bij de oprichting van de New Order behoorde Ko Vari niet langer tot Hutt Space maar tot het Empire. Rond 15 BBY namen Jord Dusat en Thall Joben deel aan de Boonta Speeder Race waarin ze het moesten opnemen tegen Boba Fett. Fett werd verslagen en uiteindelijk werd de Fromm Gang door Fett gearresteerd. Door hun overwinning werden Dusat, Joben en Kea Moll aangenomen door Zebulon Dak.

Achter de SchermenEdit

  • Dit was de eerste maal dat de naam ‘Boonta’ opdook in het SW Universum. Deze naam werd voor Episode I opnieuw gebruikt.

VerschijningEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.