Wikia


Kowakian Monkey-Lizard
Pilf Mukmuk comic
Biologie
Uitspraak:

Kō-wä’-kē-ăn Mŏn-kē-lĭ-zărd

Indeling:

Intelligent of Semi-intelligent

Classificatie:

Reptielen

Subspecies:

Ja

Lengte:

0,70 meter

Voeding:

Omnivoren, aaseters

Ademhaling:

Zuurstof

Herkomst
Thuisplaneet:

Kowak

Quote: "Hahahahaha !"
-- Salacious B. Crumb

Kowakian Monkey-Lizards waren een species van (semi) intelligente wezens afkomstig van Kowak.

FysiologieEdit

Kowakian Monkey-Lizards waren kleine, snelle wezens. Ze hadden lange ledematen met grote grijpklauwen. Ze hadden lange en grote oren, een bekvormige neus en plukjes haar op het hoofd en in hun hals. Sommige rassen van Monkey-Lizards konden hun staart gebruiken om er dingen mee te grijpen. De buik van een Monkey-Lizard is vaak opgeblazen door het overdadig eten.

Kowakians leken een makkelijke prooi maar ze waren extreem snel en bezaten een goed gehoor en uitstekend zicht. Hun huidskleur kon ook veranderen naargelang hun omgeving.

Het was niet echt bekend hoe Kowakians zich voortplantten in het wild. De laatste maal dat men hen wilde bestuderen, verdreven de Kowakians de geleerden. Men vermoedde dat Kowakians één maal per jaar een ei legden. Kowakians in gevangenschap paarden niet omdat ze te veel lawaai maakten.

LevenEdit

Deze wezens trokken samen op in nesten in bomen waar ze in de regenwouden van Kowak leefden. Kowakians voedden zich met insecten, wormen en kleine knaagdieren maar verkozen eigenlijk aas boven vers vlees. Mogelijk was deze voedselkeuze een manier om zoveel mogelijk rovers te ontwijken bij het eten.

Kowakians toonden zeker en vast tekenen van intelligentie maar deze was nauwelijks ontwikkeld. Ze leefden in geen echte samenleving. De enige vorm van samenleving was op te merken aan de hiërarchie die er leefde binnen een bepaalde groep. Meestal was het een ouder vrouwtje dat de lakens uitdeelde. De andere Monkey-Lizards hadden ook vaak één specifieke taak in de groep. Er waren voedselverzamelaars, nestverzorgers en verkenners.

Kowakian1

Kowakian Monkey-Lizard

Kowakians leefden samen in groepen om zich te verdedigen tegen rovers. Eén van hun opvallendste kenmerken was hun typisch schril gelach. Wanneer Kowakians in één groep samen optraden konden ze een hels lawaai produceren.

Kowakians waren vrij wreed en gemeen tegen elkaar. In plaats van een maaltijd te delen ontstond er altijd gekibbel. Tegenover andere wezens waren Kowakians al even wreed. Ze kozen slachtoffers uit door er voorwerpen naar te gooien of hen simpelweg uit te lachen. Men vermoedde dat ze dit deden, gewoon uit amusement. Onderzoekers van de University of Coruscant die op Kowak verbleven werden getrakteerd op slangen in hun tent en emmers water in bomen die werden omgegooid wanneer de geleerden passeerden.

Kowakians waren nieuwsgierige en extreem actieve wezens die graag dingen vernielden zonder het daarom altijd te beseffen. Eigenaars van tamme Kowakians verkochten de wezens vaak door omdat ze oncontroleerbaar bleken te zijn. Tamme Kowakians werden extreem lui en dik. Wanneer ze terug in het wild werden gezet, stierven deze exemplaren uit.

Intelligent of niet?Edit

Er ontstond al lang een debat of Kowakians nu intelligent waren of niet. Nog steeds was er geen officieel standpunt ingenomen maar algemeen werd aangenomen dat ze intelligent waren en op z’n minst semi-intelligent. Kowakians kenden geen concepten als kunst of taal maar ze hadden wel de nodige dosis humor. Ze konden verschillende talen nabootsen en zelfs communiceren in deze talen indien nodig. Kowakians hadden de neiging om dingen te herhalen en om gepaste en ongepaste momenten te lachen. Daarom werden deze wezens vaak gebruikt als spionnen. Toch was iemand een ‘Kowakian Monkey-Lizard’ noemen een belediging.

GeschiedenisEdit

Salacious Crumb1

Salacious B. Crumb

Hoewel deze wezens irritant konden zijn, toch hadden ze ook hun nut. In de Fringe waren de Kowakians geliefd als ‘huisdieren’ en spionnen van misdadigers. Vooral Hutts toonden zich liefhebbers van deze wezens. Ooit waren Kowakians een zelden gezien species maar regelmatig glipten ze mee aan boord van schepen waardoor men hen vaak op de vreemdste plaatsen kon ontmoeten. In hogere milieus werden Kowakians ook gehouden als ‘huisdieren’ maar door hun slechte manieren werden ze daar minder gewaardeerd.

Er stond één geval bekend van een Force Sensitive Kowakian Monkey-Lizard, namelijk Picaroon C. Boodle.

Bekende Kowakian Monkey-LizardsEdit

VerschijningEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.