Star Wars Wiki
Advertisement
Kubaz
Kubaz2.jpg
Biologie
Indeling:

Intelligent

Lengte:

1,80 meter

Levensduur:

< 100 jaar

Voeding:

Insectivoor

Ademhaling:

Zuurstof

Herkomst
Thuisplaneet:

Kubindi

Kolonies:

3 planeten in het Ku'Bakai System

Taal:

Kubazi

Schrift:

Kubazi

Quote: "May I offer you a tray of live squirmylegs?"
-- Anonieme Kubaz

Kubaz waren een intelligent species afkomstig van Kubindi dat bekend stond voor hun beleefdheid en hun voorliefde voor het eten van insecten.

Fysiologie[]

Kubaz waren een mensachtig species dat ongeveer 1,80 meter groot werd. Kubaz werden makkelijk herkend aan hun slurf. Ze hadden een groenzwarte huid en droegen vaak beschermende brillen wanneer zij planeten bezochten met gele of rode zonnen. Kubaz hadden brede, platte vingers en twee grote tenen aan elke voet. Het hoofdhaar van de Kubaz was borstelig en bevond zich op de kruin van hun puntig hoofd.

Hun erg beweeglijke slurf evolueerde perfect om insecten te kunnen vangen. In hun slurf hadden Kubaz twee rijen tanden en hun slurf was eveneens een uitstekend reukorgaan.

De Kubaz spraken en schreven Kubazi maar hadden ook een non-verbale taal ontwikkeld. Deze taal werd gebruik onder Kubaz om elkaar beter te verstaan. Deze taal bestond uit bewegingen van de handen en de slurf. De kleinste beweging van de slurf kon verschillende betekenissen hebben, waarvan de meeste uitsluitend door Kubaz werden herkend. Aan hun slurf kon men zien hoe een Kubaz zich voelde. Een gekrulde slurf was het Kubaz equivalent van een lach. Hun handgebaren waren wel begrijpbaar voor niet-Kubaz. Deze waren algemeen vergelijkbaar met militaire handgebaren.

Cultuur[]

De economie van de Kubaz draaide volledig rond insecten. Zowel hun technologie, cultuur, financiën ontwikkelden zich rond het verder uitbouwen van hun insectencultuur, net als hun befaamde insectenkeuken. Hun insectbanketten waren gekend in heel het universum en werden als een delicatesse beschouwd. Zij die geen insecten lustten, werden door de Kubaz als smaakloos beschouwd.

Een Kubaz neemt de kap af

Kubaz waren een intelligent species dat genoot van kunst, muziek en literatuur. Kubaz hielden er strenge morele waarden op na met aandacht op protocol, etiquette, manieren en beleefdheid. In academies op Kubindi konden Kubaz wetenschappen en kunst leren. Afgestudeerde Kubaz konden ofwel in de leer gaan om hun technieken te verfijnen ofwel een functie in de maatschappij innemen.

Kubaz waren een leergierig species dat graag nieuwe dingen leerde en vaak allerlei vragen stelde. Ze stelden soms zoveel vragen dat dit irritatie kon opwekken. Tegenover buitenstaanders gedroegen Kubaz zich beleefd, eerlijk en zeer ethisch. Ook al vonden zijzelf dat het mishandelen van insectachtige species moreel aanvaardbaar was. Insectachtige species moesten helemaal niets van Kubaz weten.

Kubaz families leefden dicht bij elkaar, koppels hadden een eigen woning en bleven bij elkaar voor het leven, gedeeltelijk omwille van het drukke leven. Kubaz voedden hun kinderen op in hun familie tot 5 jarige leeftijd wanneer ze werden ondergebracht in crèche van de clan waar een vrouwelijke Kubaz hen opvoedde. De ouders bleven hun kind wel vaak zien en bezoeken in deze crèche.

Het was een misopvatting dat spioneren de belangrijkste eigenschap van de Kubaz was. Ook al konden Kubaz heel goed intenties inschatten aan de hand van observaties. Het Galactic Empire gebruikte Kubaz daarom vaak als spionnen. Kubaz waren eveneens gekend als organisatoren en informanten. Ze konden een heel netwerk van contacten uitbouwen en beheersen.

Geschiedenis[]

Kubindi werd het slachtoffer van regelmatige krachtige stoten van radiatie die de meeste flora vernietigde. De planten die overbleven vielen vooral in de smaak bij de herbivore insecten. De voorouders van de Kubaz schakelden van het eten van planten over naar het eten van insecten aangezien zij de meest courante bron van voedsel waren. Ze ontwikkelden een taaie huid zodat steken hen niet deerden en met hun slurf konden ze de insecten makkelijk opzuigen. De flora groeide echter opnieuw en na elke uitbarsting van radiatie ontwikkelden zich opnieuw nieuwe soorten insecten. Sommige insecten zoals de Sun Beetle waren even groot als een Bantha. Het plantleven paste zich aan deze klimatologische omstandigheden aan en bepaalde soorten groeiden zelfs een soort huid of hadden een reflecterende stam. Op Kubindi was het legendarische Silver Forest of Dreams gelegen tot groot jolijt van mythologen en tuinspecialisten.

Kubaz

Gedurende duizenden generaties trokken de Kubaz rond op Kubindi in familieverband op zoek naar insecten. De Kubaz groeiden zo sterk in aantal dat nesten van insecten meer en meer zeldzaam begonnen te worden. De insecten werden slimmer om hun nesten te verbergen maar de Kubaz pasten zich aan en gingen technologie gebruiken om aan voedsel te geraken.

In plaats van op de insecten te blijven jagen, beslisten de Kubaz om hen te kweken in hun eigen insectcultuur. Verschillende Kubaz clans ontvreemden echter elkaars insecten wat leidde tot de gewelddadige Hive-Wars. Daarom werden wetten opgesteld die patenten uitreikte aan verschillende clans om een bepaald soort insect te mogen kweken. Om variëteit in hun voedsel te kunnen brengen, ontstond er ruilhandel tussen de clans waardoor de handel op Kubindi op gang kwam. De samenleving werd geregeerd door de clans die miljoenen insectennesten kweekten en verzorgden.

Tot 300 BBY waren de meeste Kubaz nog landbouwers en insectenkwekers. De industrialisatie leidde tot het vergroten van de productie waardoor andere delen van de economie konden bloeien. Atoomtechnologie werd rond 100 BBY bereikt en pas rond 25 BBY bereikte Kubindi het 'informatietijdperk'. Nadat hun maatschappij zover was gekomen, startten de Kubaz op de 6de, 8ste en 11de planeet in het Ku'Bakai System insectenboerderijen, al kenden zij zelf geen Hyperdrive.

Hun voorliefde voor insecten zorgden er wel voor dat ze moeilijk werden aanvaard in de Galactic Republic. Kubaz aanschouwden intelligente insectachtige species enkel als potentieel voedsel en dit zette de Galactic Republic er toe aan om de Kubaz te laten afzien van de bouw van ruimteschepen totdat zij de rechten van insectachtige species erkenden.

Het Empire hield dezelfde politiek erop na maar enkel om de Kubaz op hun planeet te houden, niet uit bescherming van de insectachtige species. Nochtans wilden de Kubaz graag door het universum reizen. Zij staken al hun energie in het ontwikkelen van een Hyperdrive maar deze werd door het Empire gesaboteerd. Het Empire gaf de schuld aan oude ontwerpen uit de Galactic Republic en zo bleven de Kubaz het Empire dienen als spionnen. Toen de Kubaz echter observeerden dat het Empire hen had belogen, vervoegden vele Kubaz de Rebel Alliance.

Dit alles maakte van de Kubaz een vrij onbekend species. Het Empire beweerde dat Admiral P'Ton de Kubaz ontdekte toen hij er voor reparaties moest stoppen. Daar genoot hij van de gastronomische keuken van de chef genaamd Kalro Mear. P'Ton bleef gerechten voor diners halen bij Mear en de gasten probeerden de herkomst van deze maaltijden te achterhalen. Sommige Imperial Officers waren daar in geslaagd en hadden zelf ook Kubaz chefs gehaald.

Garindan

Er werd beweerd dat de Kubaz op één of andere manier gerelateerd zouden zijn aan de Mustafarians. Zo gebruikten de Mustafarian een Kubazian Skirt om in de hitte te werken op Mustafar.

Bekende Kubaz[]

Verschijning[]

Bron[]

Wiki.png
Yodapedia heeft 8 afbeeldingen gerelateerd aan Kubaz.
Advertisement