Kubindi
Kubindi.jpg
Astrografisch
Regio:

Outer Rim

Sector:

Celaron Sector

Stelsel:

Ku'Bakai System

Sterren:

Ku'Bakai

Manen:

3

Omlooptijd:

420 dagen

Rotatietijd:

48 uren

Fysisch
Diameter:

24.000 kilometer

Atmosfeer:

Standaard

Zwaartekracht:

Standaard

Klimaat:

Heet

Terrein:

Woestijnen
Vlaktes
Bossen

Maatschappelijk
Inheems:

Kubaz
Sun-Beetle
Romites
Tans

Taal:

Kubazian

Populatie:

2 miljard

Staatsvorm:

Oligarchieën

Bezienswaardig:

Silver Forest of Dreams

Affiliatie:

Hutt Space
Galactic Empire

Kubaz

Kubindi was de thuisplaneet van de Kubaz, gelegen in de Outer Rim.

Ligging, Leven & Klimaat[bewerken | brontekst bewerken]

Kubindi lag in het Oosten van de Outer Rim, niet ver buiten Hutt Space ten tijde van het Galactic Empire. De planeet lag op de Triellus Trade Route in de nabijheid van Lowick en Kessel. Kubindi bevond zich op een afstand van 500.000.000 kilometer van de zon Ku'Bakai.

Kubindi was een gloeiend hete planeet. De zon Ku'Bakai was een ‘blauwe reus’ die millennia geleden uitbarstte en vier planeten in het stelsel verschroeide. Dit veroorzaakte een ecologische ramp op Kubindi waar de dominerende levensvormen werden uitgeroeid en enkel kleine wezens overleefden. De insecten begonnen aan hun opmars op Kubindi dat door de straling in een soort natuurlijk vacuüm was gehuld. Het insectenrijk heerste over Kubindi. De planten trokken zich terug in de korst van de planeet en zij maakten plaats voor mutantinsecten en taaie vegetatie. De meeste van deze insecten waren insectivoren. Eén van de herbivoren soorten ontwikkelde intelligentie om voorwerpen te gebruiken en om insecten beginnen te kweken. Zij waren immers ook insectivoren geworden. Deze wezens waren de vroegste Kubaz.

Ku’Bakai bleef altijd straling uitstoten op kleine basis. Toch bleef dit als gevolg hebben dat sommige insecten bleven muteren. Andere species hadden zich in de loop van de evolutie gewapend tegen deze stralingen door middel van speciale huidlagen of door ’s nachts te leven.

Terrein[bewerken | brontekst bewerken]

Kubindi werd gedomineerd door uitgestrekte woestijnen, vlaktes en licht beboste gebieden. De Kubaz deden wel aan grondbewerking en drongen de woestijn stap voor stap terug om plaats te maken voor grasvelden. Dit was een zeer langzaam proces.

De bossen op Kubindi kwamen in twee soorten voor. De Thickwood Forests bestonden uit bomen en beplanting met zeer dikke schorsen om tegen de radiatie beschermd te zijn. De bomen waren de gebieden waar verschillende insecten leefden die de Kubaz gebruikten als voedsel. De Silverwood Forests bestonden uit bomen met een reflecterende schors. Deze kaatste licht terug zodat bijna alle wezens daar nachtdieren waren. De bomen zogen voldoende energie op om aan fotosynthese te doen. Het legendarische Silver Forest of Dreams bestond wel degelijk en het bevond zich op Kubindi.

Cultuur[bewerken | brontekst bewerken]

De economie van de Kubaz draaide volledig rond insecten. Zowel hun technologie, cultuur, financiën ontwikkelden zich rond het verder uitbouwen van hun insectencultuur, net als hun befaamde insectenkeuken. Hun insectbanketten waren gekend in heel het universum en werden als een delicatesse beschouwd. In academies op Kubindi konden Kubaz wetenschappen en kunst leren. Afgestudeerde Kubaz konden ofwel in de leer gaan om hun technieken te verfijnen ofwel een functie in de maatschappij innemen. De planeet werd bestuurd door verschillende oligarchieën.

Kubaz families leefden dicht bij elkaar, koppels hadden een eigen woning en bleven bij elkaar voor het leven, gedeeltelijk omwille van het drukke leven. Kubaz voedden hun kinderen op in hun familie tot 5 jarige leeftijd wanneer ze werden ondergebracht in crèche van de clan waar een vrouwelijke Kubaz hen opvoedde. De ouders bleven hun kind wel vaak zien en bezoeken in deze crèche.

Het was een misopvatting dat spioneren de belangrijkste eigenschap van de Kubaz was. Ook al konden Kubaz heel goed intenties inschatten aan de hand van observaties. Het Galactic Empire gebruikte Kubaz daarom vaak als spionnen. Kubaz waren eveneens gekend als organisatoren en informanten. Ze konden een heel netwerk van contacten uitbouwen en beheersen.

Geschiedenis[bewerken | brontekst bewerken]

Het was niet geweten hoe lang geleden Ku'Bakai de vier planeten verschroeide en hoe lang het leven op Kubindi diende te herstellen van deze ramp. Hoewel Kubindi al lang bekend was, werd de planeet pas laattijdig echt bekend. De planeet lag zeer lang in Hutt Space met de Triellus Trade Route als oostelijke grens. Het was pas na de val van de Galactic Republic dat Kubindi los werd getrokken van Hutt Space. Het was niet geweten waarom de Hutts Kubindi niet hadden bezet.

Tot 300 BBY waren de meeste Kubaz nog landbouwers en insectenkwekers. De industrialisatie leidde tot het vergroten van de productie waardoor andere delen van de economie konden bloeien. Atoomtechnologie werd rond 100 BBY bereikt en pas rond 25 BBY bereikte Kubindi het 'informatietijdperk'. Nadat hun maatschappij zover was gekomen, startten de Kubaz op de 6de, 8ste en 11de planeet in het Ku'Bakai System insectenboerderijen, al kenden zij zelf geen Hyperdrive.

Hun voorliefde voor insecten zorgden er wel voor dat ze moeilijk werden aanvaard in de Galactic Republic. Kubaz aanschouwden intelligente insectachtige species enkel als potentieel voedsel en dit zette de Galactic Repoublic er toe aan om de Kubaz te laten afzien van de bouw van ruimteschepen totdat zij de rechten van insectachtige species erkenden.

Het Empire hield dezelfde politiek erop na maar enkel om de Kubaz op hun planeet te houden, niet uit bescherming van de insectachtige species. Nochtans wilden de Kubaz graag door het universum reizen. Zij staken al hun energie in het ontwikkelen van een Hyperdrive maar deze werd door het Empire gesaboteerd. Het Empire gaf de schuld aan oude ontwerpen uit de Galactic Republic en zo bleven de Kubaz het Empire dienen als spionnen. Toen de Kubaz echter observeerden dat het Empire hen had belogen, vervoegden vele Kubaz de Rebel Alliance.

Dit alles maakte van de Kubaz een vrij onbekend species. Het Empire beweerde dat Admiral P'Ton de Kubaz ontdekte toen hij er voor reparaties moest stoppen. Daar genoot hij van de gastronomische keuken van de chef genaamd Kalro Mear. P'Ton bleef gerechten voor diners halen bij Mear en de gasten probeerden de herkomst van deze maaltijden te achterhalen. Sommige Imperial Officers waren daar in geslaagd en hadden zelf ook Kubaz chefs gehaald.

Bron[bewerken | brontekst bewerken]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.