Wikia


TIE Fighter cockpit

TIE fighter Laser Cannons

Quote: "Target, maximum firepower!"
-- Maximilian Veers

Een Laser Cannon was een soort energiewapen dat vaak werd gebruikt op talloze schepen maar ook op voertuigen en als een artilleriewapen op zich. Laser Cannons waren sterker en krachtiger dan Blasters.

OntstaanEdit

Toen de eerste ruimtevaarders door de ruimte reisden, kwamen ze gevaren tegen zoals asteroïden en ruimteafval. Om deze brokstukken uit de weg te ruimen, werden schepen uitgerust met wapens, de zogenaamde Laser Cannons. Naarmate de technologie van Laser Cannons beter werd afgesteld op ruimteschepen, hoe groter werd de vraag. Niet alleen piraten gingen ze gebruiken om andere schepen aan te vallen maar ook voor militaire schepen kwamen de wapens uitstekend van pas. Lasers werden ook gebruikt om vijandige raketten neer te halen.

Het duurde niet lang alvorens de Laser Cannons steeds meer verfijnd werden gemaakt met tal van specialisaties door talloze firma's in het universum.

WerkingEdit

Laser stond voor Light Amplified by Stimulation of Emitted Radiation en hetzelfde ontwerp werd gebruikt in alle laser cannons en varianten. Gassen, rijk aan energie zoals Tibanna, werden gelost door een generator. Deze gassen lieten photonen af en door een lens werden gestuurd en via de loop van de Laser werden gelost. Hoe groter de gaskamer en de energiestoot, hoe krachtiger was de inslag van de laser. Toch bleef de schutter nog steeds de belangrijkste factor in het al dan niet succesvol bedienen van een laser cannon.

De kracht voor deze wapens kwam meestal van een reactor ofwel van de generator van het schip zelf. De gassen werden onder druk opgeborgen in bepantserde tanks waar de gassen ijskoud werden bewaard zodat ze niet warm konden worden. Een Laser Cannon had ook meestal een plaats voorzien waar het wapen kon afkoelen nadat een schot was afgevuurd.

Lasers werden zowel op schepen maar ook op voertuigen uitgerust en zelfstandige Laser Cannons zoals de DF.9 Anti Infantry Laser Battery waren uiteraard ook veelvuldig in gebruik. De Lasers op voertuigen zoals Walkers of Airspeeders waren meestal wel minder sterk dan de Lasers die schepen hadden.

SoortenEdit

Er bestonden talloze soorten van Laser Cannons, gaande van de extra krachtige Turbolasers tot het Quad Laser Cannon waar vier Laser Cannons bij elkaar waren opgesteld. Laser Cannons werden ook soms Laser Batteries genaamd, zeker als het ging om grotere exemplaren.

VerschijningEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.