Een lichtjaar (ly) was een lengtemaat die werd gebruikt in de astronomie. Het was gelijk aan de afstand die licht kan afleggen in één jaar tijd; 9.460.730.472.580.800 meter.

Afstanden in het universum werden vaak in lichtjaren genoteerd, hoewel de eenheid parsec ook veelvuldig werd gebruikt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.