Wikia


Loyalist

Quote: "I turn to some of the most trusted, skilled and intelligent minds that the Republic has to offer. This is the team that will help me forge a peaceful end to the current dispute."
-- Palpatine

Het Loyalist Committee (Loyalisten Committee) werd in 22 BBY tijdens de Separatist Crisis opgericht binnen de Galactic Senate. Supreme Chancellor Palpatine zag het committee als een adviesorgaan, dat kon helpen bij de Separatist Crisis, corruptie binnen de Senate en het promoten van loyaliteit jegens de Galactic Republic.

Het CommitteeEdit

Oorspronkelijke ledenEdit

Het oorspronkelijke committee bestond uit tien leden, welke allen Senator waren:

Het committee was vaak doelwit van kritiek, met claims dat het een schaduwregering zou vormen of dat Palpatine ermee de Military Creation Act zou tegenhouden. Het committee was zelf opgedeeld in twee groepen; de pro-militairen en de pro-diplomaten.

Nieuwe ledenEdit

Vlak voor de Battle of Geonosis veranderde de samenstelling van het committee:

Lexi Dio werd later ook vermoord en vervangen door Malé-Dee van Uyter. Na de Battle of Duro moesten Onaconda Farr en Ronet Coorr aftreden wegens een omkoopschandaal dat tot het verlies van Duro leidde. Gedurende de Clone Wars wijzigde de samenstelling van het committee, en had het leden als:

Interessant feit was dat de meeste leden van het committee bekende tegenstanders waren van de hervormingen die Palpatine doorvoerde, hetgeen suggereerde dat het committee een manier was van Palpatine om zijn (potentiële) vijanden in de gaten te kunnen houden. Veel van de leden van het committee waren bij de Delegation of 2000, met Padmé Amidala als woordvoerder.

Einde van het CommitteeEdit

Toen de Clone Wars tot een eind kwamen en de New Order werd afgeroepen, werd het Loyalist Committee bijna zeker opgeheven. Twee prominente leden, Bail Organa en Mon Mothma, zouden later een cruciale rol spelen in het opzetten van de Rebel Alliance.

VerschijningEdit

BronEdit

  • Diverse beschrijvingen van de leden, alsmede pagina's die te vinden zijn onder de Externe Links.

Externe LinksEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.