Wikia


Malkite Poisoners
Malkite Poisoners
Organisatie
Type:

Assassins

Vestiging:

Malkii

Producten:

Moorden
Droids
Vergif

De Malkite Poisoners was een beruchte geheime groepering van Assassins die bijzonder begaafd waren in het doden met gif.

GeschiedenisEdit

De Malkite Poisoners ontstonden op de planeet Malkii die sowieso een paradijs was voor wie niet volgens de letter van de wet wilde leven. De Malkite Poisoners zorgden ervoor dat ze steeds uit de greep van de autoriteiten konden blijven. Ze hadden een wet die zei dat geen enkel lid van hun organisatie levend mocht worden gevat. Daarom droegen ze altijd gif om zelfmoord te plegen indien ze gevat zouden worden. Hun embleem was een rode driehoek met centraal een tekening bestaand uit drie torenachtige tekens afgewisseld met drie bolvormige tekens.

De Poisoners opereerden in alle stilte en namen de gedaante aan van een edelman of een rijke burger om dichter bij hun doelwit te komen. Een lid van deze organisatie was gewapend met tal van flesjes gif waarvan de meesten verborgen bleven bij de meest doortastende controle

Over de Malkite Poisoners werd vaak in raadsels en in alle stilte gepraat. Men zei immers dat deze groep verantwoordelijk was voor een aantal belangrijke moorden in de loop van de geschiedenis. Sommigen geloofden zelfs dat de Malkite Poisoners een mythe waren. Wie zeer goede contacten had, kon soms een Droid op de kop tikken die door de Malkite Poisoners was aangepast. De ASN-121 Assassin Droid was door de Malkite Poisoners gemaakt. Een gevreesd gif van deze organisatie was Malkite Themfar.

De Malkite Poisoners zouden Contispex aan de functie van Supreme Chancellor hebben geholpen. Ze waren ook betrokken in de persoon van Zlarb bij de dood van de Mor Agmor Glayyd op Amuud en bij de dood van Aruk Besadii Aora aangezien Jiliac Desilijic Tiron hen had ingehuurd. De Malkite Poisoners vergiftigden de Hutt met X-1 via de Nala Tree Frogs waarop Aruk verzot was.

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.