Star Wars Wiki
Advertisement

Mid Rim Territories

De Mid Rim Territories of kortweg Mid Rim was een uitgestrekte regio in het universum dat de laatste grens vormde met de Outer Rim.

Mid Rim Territories[]

De Mid Rim zat als het waren 'gevangen' tussen de stabiele Expansion Region en de soms woeste Outer Rim. Opvallend was het grote aanbod van verschillende planeten dat men aantrof in de Mid Rim. Hoewel de Mid Rim een heel eind verwijderd was van de Core Worlds, speelde sommige planeten een hoofdrol op politiek - en economisch vlak.

De meeste Mid Rim werelden konden in drie grote soorten worden ondergebracht. De eerste soort waren thuisplaneten die bewoond waren door de autochtone species en die deze planeet afschermden van de buitenwereld zoals Kashyyyk en Trandosha. De tweede soort had een rijkdom aan grondstoffen zodat zij interessant waren voor kolonisten. De derde soort waren planeten die bijna genegeerd werden.

De populatie van de Mid Rim moest heel hard vechten om hun huidige levensstandaard te bekomen. Voor kolonisten op planeten als Naboo was dit leven verre van slecht. Met de komst van het Galactic Empire raakten de bewoners van de Mid Rim verdeeld onder twee kampen: zij die het Empire steunden en zij die de Rebel Alliance steunden. Dit had tot gevolg dat tijdens de Galactic Civil War er overal basissen opdoken van beide kampen.

De gebieden die minder of niet gekoloniseerd waren, vormden uitstekende uitvalsbasissen voor piraten en smokkelaars. Dit was het geval voor het grootste deel van de Mid Rim dat eigenlijk niet erg dicht bevolkt was.

De Mid Rim telde ook twee onafhankelijke regio's die volledig of gedeeltelijk op het grondgebied van de Mid Rim regio lagen, namelijk Bothan Space en Hutt Space.

Bekende Planeten[]

Verschijning[]

Bron[]

Advertisement