Star Wars Wiki
Advertisement
Muunilinst
Muunilinst
Astrografisch
Regio:

Outer Rim

Sector:

Obtrexta Sector

Stelsel:

Muunilinst System

Sterren:

Muunilinst

Manen:

2

Omlooptijd:

412 dagen

Rotatietijd:

28 uur

Fysisch
Diameter:

13.800 km

Atmosfeer:

Normaal

Zwaartekracht:

Standaard

Klimaat:

Gematigd

Terrein:

Velden, bossen, bergen, steden

Maatschappelijk
Inheems:

Muun

Taal:

Basic

Populatie:

5 miljard

Hoofdstad:

Harnaidan

Valuta:

Credits

Bezienswaardig:

Harnaidan
High Port

Affiliatie:

Intergalactic Banking Clan
CIS
Galactic Empire

Harnaidan

Harnaidan

Harnaidan1

Kijk in Harnaidan

Quote: "The Banking Clan has hidden huge factories on Muunilinst"
-- Obi-Wan Kenobi

Muunilinst was de thuisplaneet van de Muun en een commercieel en monetair centrum in het universum ondanks de grote afstand tot de Core Worlds.

Geografie, Klimaat & Leven[]

Muunilinst lag in het Muunilinst System in de Outer Rim ten Westen van de Hydian Way ter hoogte van Dantooine. De planeet lag aan de Braxant Run, een zijtak van deze Hydian Way. Het syteem telde verder nog vijf planeten. Muunilinst had twee manen en een normale atmosfeer en rotatie- en omlooptijd. De planeet kende bergen maar ook velden en bossen.

Uit de oceanen staken kegelvormige bergen die door vulkanische uitbarstingen werden gevormd. De natuurlijke rijkdom van Muunilinst was eigenlijk afkomstig van de dode vulkanen die kostbare gassen uitstootten die rijk waren aan zeldzame metalen van de grootste zuiverheid zoals goud en platina. Hierdoor konden de Muun uiteraard makkelijk handelen met bedrijven en zelf een enorme kapitaalkracht opbouwen.

De Muun, de intelligente levensvorm op Muunilinst zette al snel hun opmars door en bouwde steden en hun samenleving uit op de planeet.

Cultuur[]

Alle cultuur op Muunilinst was nauw verbonden met het Intergalactic Banking Clan die door de Muun werd beheerd en bestuurd. Eens deze organisatie door de Galactic Republic werd opgericht, bloeide Muunilinst helemaal open. Op de planeet heerste een klassenmaatschappij met kasten waarin elke job in de financiële sector als belangrijk werd beschouwd.

Muunilinst werd geregeerd door de Council of Banking Clans. De hoofdstad van Muunilinst was Harnaidan, een centrum volledig opgetrokken in de strakke Muun architectuur met hoge marmeren torens, obelisken, bogen en zuilen.

High Port was een Skyhook die boven Muunilinst was gebouwd. Mariunhus was één van de steden die gebouwd waren rond de dode vulkanen waar de natuurlijke rijkdommen van Muunilinst zich bevonden.

Geschiedenis[]

Nadat de Muuns de Sartinaynian kolonie financieel steunden, geraakte Muunilinst in de kijker en kregen de Muun meer aanzien. De Galactic Republic nam Muunilinst op dat eigenlijk gelijk werd geschakeld met de Intergalactic Banking Clan toen deze door de Muun op hun planeet werd opgericht. De Galactic Republic rekende op Muunilinst om de waarde van de Credits te bepalen en om te fungeren als de intergalactische hoofdzetel van de monetaire zaken.

Terwijl de Galactic Republic wegzonk in corruptie en bureaucratie bouwde de IBC zijn macht uit en kocht het legers Battle Droids aan om hun belangen te beschermen. Toen Dooku zijn nieuwe CIS organisatie voorstelde, beloofde San Hill van de IBC om hem te steunen maar zonder de Galactic Republic daarom te verraden.

Deze houding kon Hill echter niet waarmaken en in 22 BBY lanceerde de Galactic Republic de Battle of Muunilinst om de planeet weer onder controle te krijgen en om de Droid Factories uit te schakelen op de planeet. Na een lange en zware veldslag, aangevoerd door Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker en de Muunilinst Ten, slaagde de Republic er uiteindelijk in om de planeet te veroveren. De Muun lieten zich niet onbetuigd en verdedigden hun planeet met alle wapens en Droids voor handen. Het resultaat was dat vele steden herleid werden tot puin na de veldslag.

Na de Clone Wars moest Muunilinst worden heropgebouwd en dat gebeurde geleidelijk aan, ook met steun van talloze niet-Mensen die de onderdrukking elders beu waren. Eens de steden weer waren gebouwd, verstrakte het Empire zijn greep op de planeet. Tijdens het Galactic Empire werd Muunilinst opnieuw één van de monetaire centra in het universum. Palpatine had in het verleden als Darth Sidious al samengewerkt met de Muun en hij besefte maar al te goed dat hun financiële kracht het Galactic Empire enkel kon steunen ook al verkoos het Empire om met financiële grootmachten te werken die werden geleid door Mensen. Het Empire plaatste waarnemers om te zien dat het geld niet naar de Rebel Alliance zou gaan maar de Muuns bekeken dit niet als een motie van wantrouwen aangezien zij waren aangeduid als de beschermers van de Imperial Credit. Het Galactic Empire verplichtte Muunilinst om geld te investeren in Core Worlds geleid door Mensen zoals Brentaal en Sestria. De Muuns aanvaardden deze beperkingen omdat ze vooral niet buitenspel wilden gezet worden en hun prominente positie blijven behouden in de financiële wereld. Een aantal Muun verkozen om via financiële fraude en criminaliteit het Empire te storen in hun bezigheden.

Het Empire bezette ook High Port als centrum van hun bezetting en drie Imperial-class Star Destroyers patrouilleerden in het Muunilinst System. Het ISB trok alle bezoekers na die in Harnaidan de Muun investeerders en bankiers wilden ontmoeten om er voor te zorgen dat er geen investeringen werden uitgevoerd die opstandelingen zouden steunen.

Tijdens het Empire werd de planeet ook wel eens 'Moneylend' genaamd.

Verschijning[]

Bron[]

Advertisement