Wikia


Neimoidian Gunnery Battalion
Neimoidian Guard
Organisatie
Alias:

Neimoidian Guards
Neimoidian Warriors

Behoort tot:

Trade Federation
Confederate Army

Affiliatie:

Trade Federation
CIS

Species:

Neimoidian

Details
Bewapening:

Ceremonial Blaster Rifle
Battle Staff

Stationering:

Mustafar

Conflicten:

Clone Wars

Het Neimoidian Gunnery Battalion was een organisatie van gewapende en gepantserde Neimoidians die op cruciale plaatsen werden ingezet tijdens de Clone Wars.

Ontstaan & DoelEdit

Hoewel Neimoidians meestal anderen in hun plaats lieten vechten, en dan vooral Droids, werd er tijdens de Clone Wars toch een speciaal Neimoidian Gunnery Battalion opgericht door de CIS Council.

Neimoidian Guard1

Neimoidian Guard

Deze Neimoidians waren gekleed in oude pantsers waardoor hun lichaam en hoofd waren bedekt. Deze pantsers waren gemodelleerd naar die van de oude pre-industriële Beetle-Knights. Ze droegen Neimoidian Ceremonial Blaster Rifles of Battle Staffs. De Ceremonial Rifles leken op verouderde Slugthrowers. Het pantser kon ofwel roest of zilver van kleur zijn. De Commanders droegen een zilveren pantser met daarop het logo van de CIS. Leden van deze organisatie werden op jonge leeftijd opgeleid zodat ze niet de aangeboren drang naar macht en gulzigheid bezaten van hun soortgenoten.

Een verdere onderverdeling waren de Neimoidian Warrior Brutes. Dit waren genetisch gewijzigde Neimoidians met extra fysieke kracht.

Leden van het Neimoidian Gunnery Battalion werden ingezet op belangrijke plaatsen tijdens de Clone Wars waar het bijvoorbeeld riskant was om ineens zonder Battle Droids te vallen moesten alle Droid Control Signals bijvoorbeeld uitvallen. Dit was het geval op Neimoidia en de Purse Worlds maar ook op Moorja.

Toen Grievous de CIS Council op het einde van de Clone Wars naar Mustafar stuurde, werden de leiders vergezeld van verschillende leden van het Gunnery Battalion. Zij waren echter geen partij voor Darth Vader die de CIS leiders een laatste bezoek kwam brengen.

VerschijningEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.