Star Wars Wiki
Advertisement

Palpatine verklaart de New Order

Quote: "Under the Empire's New Order, our most cherished beliefs will be safeguarded. We will defend our ideals by force of arms. We will give no ground to our enemies and will stand together against attacks from within or without."
-- Emperor Palpatine

De New Order was de naam die Palpatine aan de politiek en cultuur gaf die door het Galactic Empire en hemzelf werd gevoerd of gegenereerd.

Kenmerken[]

Naam[]

De naam New Order ging meteen van kracht vanaf het moment dat Palpatine aankondigde dat een Galactic Empire met hem aan het hoofd de Republic zou vervangen. De oude orde was die van de Jedi en de Republic, de nieuwe orde die van het Empire. Deze oprichting werd vastgelegd in de Declaration of the New Order.

Mensen en Mannen[]

De New Order verklaarde dat Mensen superieur waren ten opzichte van andere species. Niet-mensen werden zeer zelden geaccepteerd binnen de militaire rangen van het Empire. De New Order ging zelfs zo ver om species volledig gevangen te nemen, zoals de Mon Calamari en de Wookiees of hen zelfs volledig uit te roeien. Deze gevangenen konden werken aan de Death Star I of in de Spice Mines of Kessel. Hierdoor groeide er uiteraard een sympathie voor de Rebel Alliance bij niet-menselijke species. Alle niet-mensen werden trouwens op Coruscant afgezonderd in de zogenaamde Alien Protection Zone.

De New Order reserveerde een belangrijke plaats voor Menselijke mannen. Bijna alle gewapende eenheden waren mannen, net als de voornaamste raadgevers van de Emperor zoals de Grand Moffs, Imperial Advisors en Moffs.

Cultuur[]

De cultuur van de New Order voorstanders was esthetisch en minimalistisch. Deze kunst werd aangewakkerd door de Coalition for Progress, een zijtak van COMPNOR. De New Order keek zeer streng toe op kunst en paste een rigoureuze censuur toe op werken die niet aan de normen van de New Order voldeden.

De elite van de New Order op Coruscant bleef echter genieten van de bals, avonden en feestgelegenheden. Menselijke kunst, gaande van ballet tot toneel, kenden een bloei ten nadele van niet-menselijke kunst en voorstellingen.

Economie[]

De New Order begon door zijn enorm leger aan een periode van stabiliteit en expansie van de economie. Centralisatie werd doorgevoerd maar zonder al te veel schade voor de economie in het universum. Het Empire had uiteraard bijna alle grote economische fracties op het einde van de Clone Wars overgenomen en of opgedoekt zodat zij nu alle lakens konden uitdelen aan de bedrijven waarmee zij wilden samenwerken. Dit gaf hen een grote controle over de economie en met de Corporate Sector hadden ze bovendien een sterke economische bondgenoot.

Steun[]

Aanvankelijk werd de New Order enthousiast onthaald. De bevolking was de Clone Wars en het geweld beu en men streefde naar vrede. De burgers werden aangemaand om zich bij COMPNOR aan te melden. Zelfs talloze Senators beseften niet welk plan Palpatine voorbereidde.

Bron[]

Advertisement