Wikia


New Republic Defense Fleet
New Republic
Organisatie
Type:

Marine

Leiding:

Fleet Admiral Gial Ackbar, Fleet Command

Holding:

New Republic

Geschiedenis
Oprichting:

4 ABY

Opheffing:

vermoedelijk 34 ABY

Affiliatie:

New Republic, New Republic Military

De New Republic Defense Fleet, ook wel de New Republic Navy genoemd, was een organisatie binnen het New Republic Military die de marine van de New Republic vertegenwoordigde.

Geschiedenis Edit

Galactic Civil War Edit

De New Republic Defense Fleet ontstond uit de Rebel Alliance Fleet na de Battle of Endor in 4 ABY. Rond deze periode reorganiseerde de Rebel Alliance zich in de New Republic waarbij ook de gewapende strijdkrachten van de Alliance zich hergroepeerden tot het New Republic Military. Toen het Empire, dat geen leider meer had en in een chaotische toestand verkeerde, op alle fronten teruggedreven werd door de New Republic boden er zich steeds meer nieuwe rekruten aan om zich bij het Military van de New Republic aan te sluiten. Dankzij de vele vrijwilligers kon het Military zich aanzienlijk uitbreiden. In 5 ABY startte de New Republic een reeks nieuwe offensieven om de oorlog uiteindelijk tot een einde te brengen na de Battle of Jakku.

Military Disarmament Act Edit

Na de Galactic Civil War nam de Galactic Senate een nieuwe wet aan die bekend kwam te staan als de Military Disarmament Act. De nieuwe wet hield de demilitarisatie in van de gewapende strijdkrachten van de New Republic. Als gevolg hiervan werden het personeel en de schepen van de Defense Fleet verminderd met negentig procent zodat oorlogen in de toekomst op dezelfde schaal als de Galactic Civil War vermeden konden worden.

Conflict met de First Order Edit

30 jaar na de Galactic Civil War had de Defense Fleet amper nog de middelen voor grootschalige oorlogsvoering. Verschillende schepen die ooit in bezit waren van de Defense Fleet werden in het geheim doorgesluisd naar de Resistance door sympathiserende officers en politici binnen de New Republic. Doordat de Senate op dat moment de First Order niet als een bedreiging beschouwde maar eerder als een sinister en kleinschalig overblijfsel van het Empire werd er niets gedaan om de Order tegen te houden en werd de Defense Fleet niet gemobiliseerd. Tijdens de vernietiging van Hosnian Prime in 34 ABY werden veel schepen van de Defense Fleet vernietigd. Vermoedelijk viel de marine uiteen tijdens deze chaotische toestand waarin de New Republic zich verkeerde op dat moment.

Leiding Edit

De structuur van de Defense Fleet leek sterk op die van de Rebel Alliance Fleet en de rangen voor officers verschilden weinig van de rangen binnen andere marines. De hoogste rang binnen de Defense Fleet was Fleet Admiral gevolgd door Admiral, Vice Admiral, Rear Admiral etc. De leiding van de marine lag bij het Fleet Command dat bestond uit de invloedrijkste officers uit de organisatie. De belangrijkste leidinggevende officer binnen de marine was Fleet Admiral en voormalige Admiral Gial Ackbar.

Schepen Edit

Cruisers & Battleships Edit

Corvettes Edit

Bombers Edit

Frigates Edit

Star Destroyers Edit

Starfighters Edit

Verschijning Edit

Bronnen Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.