Wikia


Nuknog
Ark Roose1
Biologie
Indeling:

Intelligent

Classificatie:

Reptielen

Lengte:

+/- 1,20 meter

Levensduur:

> 65 jaar (indien weg van Sump)

Ademhaling:

Zuurstof

Herkomst
Thuisplaneet:

Sump

Taal:

Nuknog

Schrift:

Nuknog

Nuknog UAA

Nuknog

Nuknog waren een klein maar intelligent species afkomstig van Sump die gekend waren omwille van hun opvliegend karakter en beperkte intelligentie.

FysiologieEdit

Een Nuknog werd gemiddeld 1,20 meter groot en was een reptielachtig figuur met smalle benen, smalle armen en een dunne hals. Ze hadden een langwerpig hoofd met een brede mond en een vrij dik lichaam. Nuknog hadden vier vingers aan elke hand en drie tenen aan elke voet.

Hun mond die vooruitstak, was een soort bek waarop een zestal grote tanden te zien waren. Hun neus en ogen volgden in het verlengde van hun hals. Bovenop hun hoofd hadden Nuknog benige uitsteeksels.

CultuurEdit

Nuknog waren in het algemeen niet bijster intelligent en hadden een opvliegende persoonlijkheid. Ze konden snel gemanipuleerd worden door slimmere personen en de Nuknog waren specialisten om de schuld in iemand anders’ schoenen te schuiven voor al hun problemen. De dapperste Nuknog rukten zich los van hun miserie en konden elders een leven uitbouwen. Deze Nuknog waren echter schaars in aantal. Een bekende Nuknog was de Podracer Ark Roose.

Sommige Nuknog werden zelfs liever slaven dan op hun planeet te blijven. De meeste Nuknog hadden echter weinig specialiteiten en konden werkgevers weinig bieden in ruil voor hun diensten. Nochtans verdubbelde de levensverwachting van een Nuknog wanneer hij / zij van Sump kon ontkomen.

GeschiedenisEdit

Rond 1000 BBY verkochten de Nuknog hun planeet aan een consortium van mijnbouwfirma’s in ruil voor voedsel, werk en betere huisvesting. De Nuknog werden tewerkgesteld in de mijnen en verwerkingsfabrieken, vaak waar het te gevaarlijk was voor andere werknemers. De Nuknog werden niet betaald, kregen restjes te eten en werden in zeer erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Door slecht materiaal ontstonden er talloze ongelukken in de mijnen. Ondanks al deze problemen, realiseerden de Nuknog niet dat ze werden uitgebuit.

Pas enkele eeuwen later kwam de slavernij van de Nuknog aan het licht toen twee Jedi per ongeluk op Sump belandden. De Galactic Senate eiste een onmiddellijke stopzetting van alle mijnactiviteiten op Sump en een terugbetaling van alle economische winsten die de Nuknog in hun plaats hadden kunnen maken. De bedrijven konden de schuldenlast niet dragen en werden failliet verklaard zodat de Nuknog nu enkel lege mijnen en fabrieken hadden.

De Galactic Republic schonk hulppakketten met voedsel aan de Nuknog en bood hulp aan om hun planeet weer om te bouwen. De Nuknog waren echter achterdochtig geworden en namen wel het voedsel aan maar gaven de Republic de schuld om hun enige leven af te pakken dat ze konden hebben op Sump. Ze eisten dat de Republic hen altijd zou voorzien in voedsel en bevoorrading. Toen bleek dat de Nuknog zichzelf niet wilden helpen, verdween de sympathie voor het species in de Galactic Republic.

Tijdens de Separatist Crisis en de Clone Wars veranderde de situatie niet. Hun problemen verdwenen in het niets tegen de Clone Wars en zodoende begonnen de Nuknog de Republic nog sterker te haten. Zelfs na de Clone Wars veranderde er nauwelijks wat op Sump. De planeet was veranderd in een giftige en vervuilde massa waarop de Nuknog zich nauwelijks in leven konden houden.

Bekende NuknogEdit

VerschijningEdit

BronEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.