Star Wars Wiki
Advertisement

Mas Amedda, Vice Chair

Sly Moore, Aide to the Chancellor

Tannon Praji, First Minister of Coruscant Ministry of Ingress

De Office of the Supreme Chancellor was de naam die werd gegeven aan alle adviseurs en ministers die de Supreme Chancellor bijstonden. De Office of the Supreme Chancellor fungeerde als uitvoerende wetgeving van de Galactic Senate. Het moest enkel verantwoording afleggen aan de verschillende ministeries en departementen maar onder het bewind van Palpatine werd de macht van de Office enkel groter.

Speaker of the Senate[]

Deze persoon moest de orde bewaren in de Galactic Senate en fungeerde ook als Vice Chair of the Senate. Hij verving de Supreme Chancellor als deze afwezig was. De relatie tussen Chancellor en Vice Chair hing af van de personen die deze functies bekleedden.

Aide to the Chancellor[]

Deze persoon was een soort eerste minister die de Office of the Supreme Chancellor leidde. Hij of zij hielp met de agenda van de Supreme Chancellor, fungeerde als secretaris tijdens vergaderingen en verving de Chancellor tijdens minder belangrijke vergaderingen en publieke vertoningen. Deze persoon trad meestal af wanneer een andere Supreme Chancellor werd gekozen maar dat was niet verplicht aangezien dit geen verkozen functie was. Indien de Supreme Chancellor tevreden was, kon hij gewoon de vorige Aide houden.

Ministers[]

De ministers werden door de Galactic Senators aangeduid als leiders van de belangrijkste ministeries, bureau’s en departementen, zoals het Judicial Department of het Senate Bureau of Intelligence. Ze gaven advies aan de Supreme Chancellor en voerden zijn bevelen uit. Ministers moesten zich wel verantwoorden ten opzichte van bevoegde commissies in de Galactic Senate.

Advisors[]

De Supreme Chancellor was vrij om adviseurs te gebruiken zonder dat deze personen verantwoording moesten afleggen ten opzichte van de Galactic Senate. Deze adviseurs waren vaak zelf Senators, vertegenwoordigers, specialisten in recht of andere specifieke takken van de maatschappij. Zelfs leden van de Jedi Order konden een adviseur zijn, al werd deze functie zeer zelden bezet door een Jedi.

Senate Advisory Council[]

Deze raad was samengesteld uit Senators gekozen door de Supreme Chancellors. Het was de taak om de Chancellor op de hoogte te brengen van wat er ‘leefde in de Senate’. De leden werden gehaald uit verschillende commissies waardoor verschillende aspecten werden besproken. Deze Senators konden de Supreme Chancellor ook adviseren naar de sfeer binnen de Galactic Senate.

Republic High Command[]

Dit was het politieke lichaam dat alle acties en beslissingen nam tijdens de Clone Wars van de Republic. Het was pas tijdens de Clone Wars dat dit deel uitmaakte van de Office of the Supreme Chancellor.

Leden van de Office[]

Belangrijke Ministeries[]

Verschijning[]

Bron[]

Advertisement